Hawthrone Etkisi (Hawthrone Effect)

Yazan :Şadi Evren ŞEKER

Literatürde etkinin ilk defa bulunduğu Amerikanın Chicago eyaleindeki Hawthrone Elektrik fabrikalarına atıfla Hawthrone etkisi veya sadece gözlemci etkisi (observer effect) olarak geçen yönteme göre, çalışanların kendilerini izleniyor hissetikleri ortamda daha verimli çalışmaktadır hipotezi yatar (McCarney ve diğ. 2007)(Fox ve diğ. 2008).

Etkinin literatüre kazandırılması 1950 yılındaki Herny A. Landsberger’in 1924 ve 1932 yılları arasındaki Hawthrone Elektrik fabrikaları üzerine yaptığı çalışmaları yorumlaması ile olmuştur. Hawthrone fabrikasında çalışanların verimleri üzerinde yapılan bir deneyde, aydınlatmaların çalışanlar üzerindeki etkisi ölçülmek istenmiş bunun için çalışanların bir kısmının nispeten daha aydınlık ortamda çalışması için normal aydınlatma yerine daha fazla ışık veren aydınlatma sistemine geçilmiştir. Bir kısmının ise nispeten daha az aydınlık ortamda çalışmasını sürdürmesi istenmiştir. Çalışma sonunda aydınlatma sisetmi değiştirlen çalışanların kendilerine ilgi gösterildiği düşüncesi ile motivasyonlarında artma olduğu ve üretkenliklerinin arttığı gözlemlenmiştir.

Bu gözlemin ardından ışık yoğunluğu ile üretkenlik arasında ilişki kurularak çok sayıdaki endüstriyel psikoloji çalışmasına temel teşkil eden aydınlanma çalışmaları (illumination studies) temellendirilmiş ve literatüre kazandırılmıştır (Olson ve diğ. 2004). Aydınlanma çalışmaları hawthrone etkisinin temelini oluşturmaktadır ancak Hawthrone etkisi aydınlanmanın ötesinde çalışanların motivasyonunda gösterilen ilginin önemini vurgular. Bu iddiayı örneğin çalışma ortamının temiz tutulması için gösterilen gayret, çalışanların yollarındaki engellerin kaldırılması ve hatta çalışanların rahat hareket etmeleri için makine parkının yeniden düzenlenmesi gibi motivasyon arttırıcı farklı parametreler ile destekler.

Hawthrone etkisinin altında yatan motivasyon arttırıcı etkinin gözlemleniyor olma bilinci olduğu söylenebilir ancak buradaki gözlem, olumlu duygularla yapılan gözlem anlamındadır. Yani çalışanların kendilerini düşünen ve kendileri ile ilgilenen birisi olduğuna inancıdır.

Özellikle o dönemdeki çalışma ortamları düşünüldüğünde Weberyen bürokrasinin hakim olduğu ve çalışanların sadece almış oldukları direktiflere ne kadar uyduğuna göre sınıflandırıldığı ve hiçbir inisiyatif almalarına izin verilmeyen robotlar olarak görüldüğünü unutmamak gerekir. İşte Hawthrone etkisine göre bir çalışanın, kendisinin düşünüldüğünü hissetmesi, farkında olmadan dahi olsa üretkenliğine yansımaktadır (Parsons, 1974).

Hawthrone etkisinin günümüzde de önemli bir yeri olduğu ve büyük ölçüde değişmekle birlikte endüstriyel psikolojide yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz (Kohli ve diğ. 2009)(Cocco, 2009)(Leonard 2008).

Röle Montaj Deneyi

Deney 1927 ve 1932 yılları arasında o dönemdeki telefon rolelerini monte eden kadın fabrika çalışanları üzerinde yapılmıştır ve literatürde röle montaj deneyi (relay assembly experiment) olarak geçer.

Bir hat üzerinde montaj yapan kadınların, hatta bıraktıkları röle sayısını çıktı olarak kabul eden deneyde öncelikle mevcut üretim kapasitesinin ölçülmesi için deney ile ilgili haber verilmeksizin 2 hafta boyunca ölçüm yapılmıştır. Ardından kadınlar bir deney odasına alınıp başlarında bir amir bulunduğu halde kadın işçilere fikirleri sorulmuş ve vermiş oldukları fikirler amirleri tarafından kendileri ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerden toplanan bazı fikirler üzerinden 5 yıl süren bir deney yürütülmüş ve araştırmacılar aşağıdaki fikirlerin üretime etkisini araştırmıştır:

 1. İki adet 5er dakikalık ara verilmesinin üretime etkisi ile iki adet 10’ar dakika ara verilmesinin etkisi arasındaki fark (isteklerine bağlı olmadan). Bu deneyde üretimin arttığı görülmüş ancak ara sayısı 6 veya daha fazlaya çıkarıldığında çalışanların rahatsız olmaya başladığı ve üretimlerinin azalmaya başladığı görülmüştür.
 2. Aralarda yiyecek servisinin olması
 3. Günlük mesainin 30 dakika kısaltılması toplam üretimi arttırmıştır. Günlük mesainin daha da kısaltılması saatlik üretimi arttırmakta olup toplam üretimi azaltmaktadır.

Ayrıca önemli bir gözlem, herhangi bir parametrenin değiştiriliyor olmasının üretimi arttırdığıdır. Hatta parametre eski değerine getirildiğinde bile bir süre boyunca eskisinden daha iyi üretim olduğu gözlemlenmiştir. Bunun açıklaması olarak insan tabiatının yeni şeylere uyum sağlamak için daha fazla gayret etmesi olarak açıklanabilir.

Ancak deneyin sonunda deneyin her durum için çalışanların gözlemlendikleri hissine sahip olmalarının çalışanlar üzerinde önemli bir performans artışı olduğu kabul edilmiştir.

Telefon Santral Deneyi

Bu ikinci deney ise öncelikle çalışanların aldıkları maaşların performanslarına etkisini ölçmek için başlatılmıştır. Maddi imkanların arttırılmasının sonuca etkisi olmadığı gözlemlendikten sonra bu defa çalışanların işte atılmasının veya işten atılma korkusunun nasıl bir etki oluşturduğu ölçülmüştür. Yapılan deneyde tamamı erkeklerden oluşan 14 kişilik bir telefon santrali çalışanı grubunda bir kişinin işten atılamsının grup üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Deneyde çalışanların klikler (cliques) şeklinde kendi aralarında sıkı bağlantıları olan ve görünmeyen gruplar oluşturduğu ve grupların patronları tarafından sorguya çekildiğinde aynı cevapları verdiği hatta cevapların yanlış bile olsa aynı olduğu görülmüştür. Bu deneyin sonucunda çalışanların maaş artışı gibi motivasyon parametrelerinden çok daha fazlasıyla sosyal çevrelerinden etkilendiği anlaşılmıştır.

Hawthrone Etkisi ve Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim sistemleri (BS) yapısı itibariyle çalışanların gözlemlendiği ve performans değerlendirmelerinin çok kolay bir şekilde raporlandığı ortamlar sunmaktadır. Hawthrone etkisi ise yapılan gözlemlerin olumlu yönde çalışan performansını ortaya koyması açısından önemlidir. Bu iki yaklaşımı birleştiren (Lied TR ve Kazandjian VA 1998) gibi araştırmacılar BS'lerinin çalışan performansı üzerinde arttırıcı yönde kullanılabilmesi için Hathrone Stratejisi ismi verdikleri bir yöntem geliştirmiş ve çalışanların dış etkilerinin gözlemlendiği ve iç adanmışlıklarının arttırıldığı bir yapı kurmaya çalışmışlardır.

Yine YBS açısından toplantı yönetimi ve birlikte çalışmanın motivasyonu arttırıcı özelliği ile Hawthrone etkisinin birlikte kullanıldığı ve bu yaklaşımın grup katılım yazılımlarına (collaboration software) uygulandığı bazı uygulamalar da çalışılmıştır. Hatta Hawthrone etkisini doğrudan elektronik toplantı yazılımları üzerinde test eden çalışmalar olmuştur (Dennis 1988).

Kaynaklar

Cocco G (2009). "Erectile dysfunction after therapy with metoprolol: the hawthorne effect".Cardiology 112 (3): 174–7. doi:10.1159/000147951. PMID 18654082.

Dennis, A. R.  Joey F. George, Len M. Jessup, Jay F. Nunamaker, Jr. and Douglas R. Vogel (1988) Information Technology to Support Electronic Meetings MIS Quarterly, Vol. 12, No. 4 (Dec., 1988), pp. 591-624

Fox NS, Brennan JS, Chasen ST (2008). "Clinical estimation of fetal weight and the Hawthorne effect". Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 141 (2): 111–4.doi:10.1016/j.ejogrb.2008.07.023. PMID 18771841.

Kohli E, Ptak J, Smith R, Taylor E, Talbot EA, Kirkland KB (2009). "Variability in the Hawthorne effect with regard to hand hygiene performance in high- and low-performing inpatient care units". Infect Control Hosp Epidemiol 30 (3): 222–5. doi:10.1086/595692.PMID 19199530.

Leonard KL (2008). "Is patient satisfaction sensitive to changes in the quality of care? An exploitation of the Hawthorne effect". J Health Econ 27 (2): 444–59.doi:10.1016/j.jhealeco.2007.07.004. PMID 18192043.

Lied TR, Kazandjian VA (1998) A Hawthorne strategy: implications for performance measurement and improvement. Association of Maryland Hospitals and Health Systems, Lutherville, MD 21093-6087, USA. Clinical Performance and Quality Health Care

McCarney R, Warner J, Iliffe S, van Haselen R, Griffin M, Fisher P (2007). "The Hawthorne Effect: a randomised, controlled trial". BMC Med Res Methodol 7: 30.doi:10.1186/1471-2288-7-30. PMC 1936999. PMID 17608932.

Olson, R. Jessica Verley, Lindsey Santos, and Coresta Salas (2004) Volume 41, What We Teach Students About the Hawthorne Studies, Santa Clara University 2004

Parsons, H. M. (1974). "What happened at Hawthorne?: New evidence suggests the Hawthorne effect resulted from operant reinforcement contingencies". Science 183(4128): 922–932. doi:10.1126/science.183.4128.922. PMID 17756742.

No response to “Hawthrone Etkisi (Hawthrone Effect)”
 1. BURGERHiz dedi ki:
  Yorumunuz denetim bekliyor. Bu bir önizlemedir, yorumunuz onaylandıktan sonra görünür olacaktır.

  apartments for rent in mn

  Delaware state beaches – Video
  Delaware state beaches Delaware state beaches Dog Friendly Beaches in the U.S. Find dog friendly beaches, including designated off-leash dog beaches, and dog swim areas in the U.S. The beach is a wonderful place to spend time with your dog, and most dogs love playing on the sand and in the water. However, be aware there can be hazards for your pet at the beach. Before you take your dog to the beach please keep in mind the following: Know which beaches are dog-friendly Before you visit a beach learn the rules for bringing a pet with you. Most dog-friendly ...
  The post Delaware state beaches – Video appeared first on Answer .
  Stock News
  BONUS 100 FREE DOFOLLOW LINK SITE

  https://diendanmuaban.xyz/member.php?26048-davidwrone-html
  https://hypnobuild-forum.000webhostapp.com/member.php?action=profile&uid=1063
  http://baijiamama.com/space-uid-35641.html
  http://hhbattle.my1.ru/index/8-2468
  http://avsu88.com/home.php?mod=space&uid=2766
  http://www.hikvision.msk.ru/index/8-75610
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message781447/?result=reply#message781447
  https://www.a-quran.com/showthread.php?p=98344
  http://affiliateforums.org/viewtopic.php?f=5&t=32641
  http://www.jgcyh.cn/forum-2-1.html
  http://lytop.cn/home.php?mod=space&uid=11593
  http://www.thesterlingstandard.com/2018/07/03/meet-girlboss-juliette-cho/#comment-202680/
  https://www.newislamicdirections.com/nid/notes/peace_and_justice_in_islam
  http://lacartadelabolsa.com/index.php/S=22e7d519809d673d6c8b88f7ec338187744d0693/member/32806
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798678/
  https://www.plantbaseddoctors.org/users/cardiet
  http://soteriaglobal.com/community/profile/izraelgam/
  http://ofs.gr/boards/topic/48062/auto-radiator
  http://jolingames.blog124.fc2blog.us/blog-entry-23.html
  http://3dpixieapp.com/20161006_002528/
  http://youthera.freehostia.com/guestbook/index.php
  http://medempowertrainings.com/forums/topic/details-indiana-finance-advanced-news-remmont-com/
  http://www.eo4you.pl/forums/topic/16-apr-2017-16-38-httpturkey-nef6-com/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799058/
  http://roof64.ru/blog/aktsiyauteplis-letom/#comment_8914/
  http://morozko.clan.su/news/luchshie_filmy_onlajn_smotret_besplatno_v_hd_kachestve/2015-02-22-555
  http://yhndt.com/bbs/home.php?mod=space&uid=55069
  http://p.bvulpes.com/pastes/Xgv7W/?raw=true
  http://gsm-fan.ru/blog/nuzhen-li-chehol
  http://www.etqa.co.za/profile/ISRAELjiz/
  http://www.papillon.net.ua/en/product/stiker-zerkalo/reviews/
  http://weikequn.com/space-uid-187014.html
  http://www.tylorprudhomme.com/forums/topic/ecological-census-techniques-a-handbook-pdf-epub-mobi/page/3/#post-724869/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message1098127/
  http://blog.aptrecharge.in/forums/topic/travel-sites-best/
  http://matahationline.com/berita-keberadaan-pom-mini-bikin-pemkab-pusing.html
  http://theglobe.net/the_worlds_most_visited_web_pages_929/
  http://bokadobodas.com/es/blog/2017-03-02/boda_adriana_y_pablo_videoblog/
  http://arabistanbulhair.com/showthread.php?tid=27246&pid=2146325#pid2146325
  http://cnwlgc.com/space-uid-5002.html
  http://acoforum.org/index.php
  http://squatersteam.wz.cz/profile.php?lookup=6462
  http://cgi.www5a.biglobe.ne.jp/hooligan/cgi-bin/yybbs_4.cgi
  http://johnhuu.xyz/forum.php?mod=viewthread&tid=9978&extra=
  http://stpetersmission.edu.gh/forums/showthread.php?tid=48
  http://www.seobuild.net/find-auto-insurance
  http://androidiospot.com/public/gboard/ios/
  http://ns1.apostilleservice.org.uk/boards/topic/14470/how-safe-is-it-to-use-credit-karma
  http://rosyrose.ru/registration.html?action=act&user_id=434&code=b3ac000f6f65c00013ae562c88c393f0
  http://paste.ubuntu.com/p/kMGn5k8J9r/
  https://dush96.ru/blog/kak-vybrat-dushevuyu-kabinu/#comment_87978/
  http://www.oekaki.ws/pbbs/pallet_town.html
  http://vita-ra3000.com/en/blog/dostavka-i-oplata/#comment_86354
  http://blogopress.info/2014/02/26/cum-public-anunturi-cu-pierderi-intr-un-ziar-national/
  https://complicationsmedicales.ch/viewtopic.php?f=3&t=248
  http://lavachka.lava-online.ru/user/NEF6Cisp/
  http://suhanovo.info/viewtopic.php?f=2&t=495399&p=914133#p914133
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message741619/
  http://web-ph.com/comments/panginano-a/post.asp
  http://nyopao.s28.xrea.com/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi
  http://ohrana.ru/articles/37115/#reply_to_0/
  http://dush96.ru/blog/kak-vybrat-dushevuyu-kabinu/#comment_87978/
  http://2good2burn.com/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=3946
  http://neighborhood.gogogento.com/index.php/blog/lorem-impsum-blog/
  http://forum.cyclicalgaming.net/viewtopic.php?f=5&t=235
  http://slack.s19.xrea.com/cgi-bin/fc/apeboard_plus.cgi
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798828/
  http://www.bghelp.co.uk/forums/members/164451-IZRAELcex
  http://heartlandrugby.com/blog/1-rugby-questions.aspx
  http://kam4.s20.xrea.com/x/apeboardp/apeboard_plus.cgi
  http://bbs.198game.net/home.php?mod=space&uid=1178435
  http://www.reforcosuperior.com/forums/topic-tag/arguments-hotels-news-advanced-news-remmont-com/
  http://tmk.3dn.ru/index/8-324268
  http://ipiac-nery.com/how-to-build-a-construction-marketing-plan/#comment-1614/
  http://extendedfamilyinternational.org/forum/index.php?action=profile;u=671687
  https://androidapk-free.ucoz.ru/index/8-22947
  http://haikuware.ru/comments/news/4/
  http://tabnos.ir/user/AUTOKN/
  http://igrushki-optom.com.ua/products/dudka-dudochka-5510/#comment_114268
  http://neposediki.ru/n72f/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2473
  http://dogdiamond.sakura.ne.jp/blog/pethotel/20190630hotel/
  http://laboruniontv.org/internet-freedom-sb822-passes-california-assembly/#comment-336048/
  http://www.chinayhly.com/archives/129#comment-10099
  http://commercialreforum.com/forums/users/remontwar/
  http://vwforce.com/forums/profile.php?mode=viewprofile&u=603413
  https://www.igrimace.com/bbs/home.php?mod=space&uid=2874561
  http://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=2656
  http://www.hundehardware.com/view/110/top-matic/kode_tidak_sama/
  http://millionerteam.ucoz.ru/forum/51-355-1
  http://kotogi.com/grbbs_hsk/apeboard_plus.cgi
  http://fishmsg.net/x2/forum.php?mod=viewthread&tid=468282&pid=5503212&page=1&extra=page%3D1#pid5503212
  https://answers.axonivy.com/users/1052/autosex
  http://beautyandwisdom.ru/forum/post/107457/#p107457/
  http://cqi6.com/home.php?mod=space&uid=115426
  http://forumdemotywatorynowetest1.forumoteka.pl/forums/viewtopic.php?f=2&t=659
  http://leunghonwai.net/bbs/home.php?mod=space&uid=455141
  http://noormatinahmadi.com/Contact.php?ID=20018
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message780665/?result=reply#message780665
  http://oceanparknails.ca/portfolio/aromatherapythai-massage/#comment-1491/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message781064/?result=reply#message781064

  BONUS 100 FREE NOFOLLOW LINK SITE

  https://fotografieren-online.com/registrieren-4/comment-page-1/?unapproved=30612&moderation-hash=342a11a44fac820d7f58012c651709d4#comment-30612
  http://elitedentistryofmadison.com/post-entry-5/?unapproved=24264&moderation-hash=dc3b5dbf1dae7ab7dfb6d4c71a23cd13#comment-24264
  http://www.mrubinbooks.com/test-post-one/?unapproved=6413&moderation-hash=0e172ce3ea454d37d52610348fda772f#comment-6413
  http://elementaryartfun.com/2015/01/van-gogh-still-life/?unapproved=34423&moderation-hash=5007eff4abbb0ece5a54bb4cf5a26888#comment-34423
  https://ghostgum.com/2017/12/31/tester-2/?unapproved=12542&moderation-hash=1c195481a38d2280a0e08c75cd5bfd2b#comment-12542
  http://2d-entertainment.com/?p=593&unapproved=308090&moderation-hash=b206d1135cc58766e20756b68369f043#comment-308090
  https://retroracer.eu/index.php/ducati/?unapproved=9400&moderation-hash=d0203f20cd4f8794c4533dc92131388d#comment-9400
  https://solderingironsguide.com/butane-soldering-irons-guide/?unapproved=69403&moderation-hash=359ed987bf3313aa6e71a9a00d6f076d#comment-69403
  http://thelearninggene.com/student-voices/pill_bottles/?unapproved=6100&moderation-hash=f8923a97dcc8d2d1c292b864ece36a3b#comment-6100
  http://blog.pakupaku.pl/spakowac-kuchnie-kartonow-stracic-glowy/?unapproved=54252&moderation-hash=19a30a34f75ad88a2864c630c5f798b1#comment-54252
  http://keepstrong.way-nifty.com/keep_strong/2009/10/post.html
  http://munaw3.com/4461/?unapproved=67469&moderation-hash=4bec37dc4e82c4c4aa0e30b73d65692c#comment-67469
  https://lifeandtruth.cf/2016/03/who-is-closest-to-jesus/?unapproved=4003&moderation-hash=2dc168e9f5559efc0df90c7bf857ac21#comment-4003
  http://www.lingboif.se/2018/07/01/nytt-passersystem-till-gymmet/?unapproved=28052&moderation-hash=97dc83d90ef9e04719952ea186e64849#comment-28052
  http://www.wp33.com.br/logomarca-l-ls-langerie/?unapproved=4721&moderation-hash=35bba2a7948b28353c12e551999e5f74#comment-4721
  https://naturia.com/blog/naturia-at-premiere-orlando-2017/?unapproved=10724&moderation-hash=e4323c04d0a9717396f6dcad2c84343f#comment-10724
  https://kaetzchenlabel.de/kaetzchenlabel/produkt/turnbeutel/?unapproved=3872&moderation-hash=db96f190ab82b328cb547331b8d42167#comment-3872
  http://www.genealogyatheart.com/?p=1290&unapproved=21619&moderation-hash=4daad8977352f5b719609978bf715030#comment-21619
  https://sucessonocasamento.com/21-raposinhas-fim-do-relacionamento/?unapproved=11126&moderation-hash=ab04f3a501e40cb0f8a45c743e043f3a#comment-11126
  http://elct-selvd.org/hello-world/?unapproved=15751&moderation-hash=f7b37aa460283250d08fc9034ba41535#comment-15751
  http://ireneandzzane.wpengine.com/4-months-to-go-and-an-updated-location/?unapproved=23022&moderation-hash=4ead613366750a0fc3f5bbf062ea4b70#comment-23022
  http://aqillafadiahaya.student.umm.ac.id/2017/06/12/my-blog/?unapproved=14645&moderation-hash=cf12546ae546122b1ca3dc0fdf6de1fd#comment-14645
  http://saintexupery-brebieres.etab.ac-lille.fr/2015/01/22/essai/?unapproved=2367&moderation-hash=131290717d5186f11c3d0d951d7686d2#comment-2367
  https://realcurvesplus.com/big-girls-are-killing-it/?unapproved=13632&moderation-hash=e97d4258d2b0559189e65bf0d59ed2b0#comment-13632
  http://luxecareers.com/hello-world/?unapproved=9572&moderation-hash=3cdbff9314f116e89056be809bc9b550#comment-9572
  http://pomocdrogowa.naklo.pl/mozna-transportowac-lawecie-pomocy-drogowej/?unapproved=5579&moderation-hash=9401cefb16a153e159789c90f762c39c#comment-5579
  http://www.gnab.fi/produktiot/donki-queendom/?unapproved=27764&moderation-hash=a42c8bef7389b8915bcda15e77651ade#comment-27764
  http://www.marcos27campos.com/titulo-de-la-publicacion-en-el-blog/?unapproved=10260&moderation-hash=5a9aa9bab7fddf3274687e8f196b73e1#comment-10260
  http://jackwelsh.co.uk/cvan-nw-critical-writing-bursary/comment-page-1/?unapproved=37608&moderation-hash=691515308c520b567cbc9a4dbb803de8#comment-37608
  http://www.elizabethnicolewigstudio.com/?unapproved=32921&moderation-hash=c53a62c97827d660e2c2ccd5116e2ce7#comment-32921
  https://roeco.es/la-mejora-del-crt-en-espana/?unapproved=491&moderation-hash=59a8b3dc305ec5a380eb4c0df0933553#comment-491
  http://ligatop.com/forum-bandar-bola-kemenangan-arsenal-harganya-mahal/?unapproved=39930&moderation-hash=f9e1be35184ef6ca2f722e1bb389b307#comment-39930
  http://cleverdisk.eu/?unapproved=10325&moderation-hash=272bf32497091aa8ff00a6f5bebb871f#comment-10325
  https://elleoquentstyle.com/tie-it-with-a-bow/?unapproved=22565&moderation-hash=7f9a88898d247152530ae6415ad65347#comment-22565
  https://ihackit.website/lock-activation-bypass-for-ios-devices/?unapproved=6854&moderation-hash=46c520816281f8d98ee80c9d8ce6ddef#comment-6854
  http://posts.stepshort.co.uk/?p=2264&unapproved=23288&moderation-hash=da23e261e49e2c26ab5114d28635c608#comment-23288
  http://casamariposa.no/endelig-en-ny-blogg/?unapproved=39761&moderation-hash=97d93653b42467bea5e4e38707fe485c#comment-39761
  http://hidecyan.cocolog-nifty.com/hideo/2014/10/post-a695.html
  https://signatureproperty.com/hello-world/?unapproved=4377&moderation-hash=b557b91d4d4505e0d41c25abae832ff8#comment-4377
  http://www.heesterbeek-hulpverlening.nl/cirkel-van-invloed/?unapproved=9999&moderation-hash=6ebeea641ba09a95fa45a3f8cbecb38d#comment-9999
  https://medicago.org/build-muscle/combining-high-low-reps/amp/?unapproved=17350&moderation-hash=76bc5f906200c4af8ac2e041279f6439#comment-17350
  http://xdesigns.net/2013/08/thank-you-card/?unapproved=833971&moderation-hash=0bfdb6fcead71e43d7cd99c4c48eafb5#comment-833971
  http://eleventy.mx/edificios/?unapproved=18768&moderation-hash=aec3b467abeddb80d46c970b788e50d3#comment-18768
  https://commercialglassandmetal.com/hello-world/?unapproved=7310&moderation-hash=4910ec1859c77785c34f9394fb739274#comment-7310
  http://marinamcavoy.com/a-pop-of-red/?unapproved=22896&moderation-hash=8ab20cc6656d9af8a49e26d4bfdd3d27#comment-22896
  http://christmasjars.com/?unapproved=331162&moderation-hash=4deafb53b1b3939a15b9291eb6d3be40#comment-331162
  http://www.spottelevision.com/wp/?p=902&unapproved=25072&moderation-hash=6d89c29bb3b45e89fa00bbaf0f3a46d0#comment-25072
  http://ujiriyo.com/osusume-manga-babysteps-netabare-434?unapproved=198516&moderation-hash=e06a2dd9419aac2d6021a3684efd170d#comment-198516
  http://anttheconversationalist.com/2016/01/music-video/?unapproved=13883&moderation-hash=db659d6d8bf8e5225314df66eb06280b#comment-13883
  http://www.questforthetruecross.com/2015/10/amazon/?unapproved=31155&moderation-hash=4f8edfc17f454ee0294bc0be4eba3ad1#comment-31155
  http://xn--omstartsln-95a.se/hej-varlden/?unapproved=25986&moderation-hash=dad1136aae0868c8665c5e2aeb6af09d#comment-25986
  https://www.rahulconsultant.com/top-100-classified-websites-list/?unapproved=2340&moderation-hash=b24e3afb4391cc058d4089bbf3232320#comment-2340
  https://sisterdiy.com/peach-upside-down-cake-23/?unapproved=15537&moderation-hash=f3b36172b559d08179c94f4bee0fa5f6#comment-15537
  https://clarapaints.net/stones-river?unapproved=488&moderation-hash=c9c70025cf6a2af35c37f2400da68536#comment-488
  https://madhukar.org/the-forgotten-secret/?unapproved=18901&moderation-hash=c0b9b538d21db3c5e16584ea1c095c39#comment-18901
  http://countycourier.net/gmedia/325a7968_1-jpg/?unapproved=6121&moderation-hash=d748acabce8d0b5e882dfa3480ece314#comment-6121
  http://www.mikeservis.com/blog/2019/08/02/problems/?unapproved=36680&moderation-hash=6e9af506ac97a25830e678afac728a6d#comment-36680
  http://freakwatch.net/hello-world/?unapproved=9225&moderation-hash=159f26e3ff071b436aad8e7d265e5224#comment-9225
  https://truefilmproduction.com/9-questions-hiring-video-production-company/?unapproved=4489&moderation-hash=a4d28fc22a33798a28f6f2f378d9a160#comment-4489
  http://shunkfiedlerseptic.com/2015/04/homeowner-septic-maintenance-log/?unapproved=22016&moderation-hash=242c35d58ad644542f0461b96055a348#comment-22016
  http://www.e-posta.info/yahoo/yahoo-mail-adresi-al-yahoo-mail-giris/?unapproved=15901&moderation-hash=a2d0a7de4a35a807d97296539a3d5e2d#comment-15901
  http://www.amplus.fr/musee-international-de-la-parfumerie-de-grasse/?unapproved=770&moderation-hash=e50aa3f93cc1a6139b46b27f68bc45a4#comment-770
  https://mlmadsjunction.com/espay-business-plan/?unapproved=7200&moderation-hash=ddfc415bb6a2d7a9816d792973385dca#comment-7200
  https://wis-workwear.nl/hallo-wereld/?unapproved=710&moderation-hash=e972163db4c8853210a1b21e65f1c27d#comment-710
  http://www.carlyrhiannon.com/2012/09/25/video-emma/?unapproved=22533&moderation-hash=85a6020b0186f5c764ac946985d6cd20#comment-22533
  http://www.antimarketing.ir/en/i-suspect-the-teachings-of-philip-kutler/?unapproved=27079&moderation-hash=43104184a4f01721e0b10b209b96b8b4#comment-27079
  http://verenastefaniegrotto.com/how-to-plan-wedding/?unapproved=1206&moderation-hash=43bf40d3e5063fd7f36288198553f78d#comment-1206
  https://genioyes.com/2018/12/15/best-ways-to-earn-money-online-from-home/?unapproved=24952&moderation-hash=48ffdd36a01e7017b27fefdeb3fa1bba#comment-24952
  http://www.sokolmukarov.cz/gallery/spolecne-fotky/kia-dresy/?unapproved=8256&moderation-hash=3952f3ce42c8d28fae7bb9039ca56030#comment-8256
  http://mantratantrayantras.com/gomti-chakra-business-improvement/?unapproved=41143&moderation-hash=f34dfd8c05cd6f118044352812c004cc#comment-41143
  http://www.yavuzbilgin.com/vizyon-ve-misyonumuz-2/hakkimizda?unapproved=46343&moderation-hash=d1b57c566189806c7bbb1407a3a8fff8#comment-46343
  https://nightandday.sk/483-2/elizabeth-arden-green-tea/?unapproved=6481&moderation-hash=4ab5ea30daa539b0861f4f4911ed4fbd#comment-6481
  https://tkoreserve.com/2017/03/dem-pure-certified-dragonfly-earth-medicine/?unapproved=42252&moderation-hash=c4e32099295a438bcc8f896af516005e#comment-42252
  https://mysocietyclub.com/blog/sinking-fund-calculation-utilization/comment-page-1/?unapproved=16064&moderation-hash=68f8f60650c201cc72fe64042f74f549#comment-16064
  http://www.knjigainspiracija.com/dobro-djelo-vrijedi-mnogo-vise/?unapproved=1446&moderation-hash=13013a290c516b503c3963df8ef71faa#comment-1446
  http://www.irenevandermeulen.nl/2019/07/01/laten-en-doen/?unapproved=8216&moderation-hash=7e06169ec9b3e96b1dee5ef4b631b188#comment-8216
  http://grupposalamone.it/nasce-la-torre-del-gusto-il-blog-del-vivere-sano/?unapproved=8587&moderation-hash=c0efd8778e14976e137f199f50f020c3#comment-8587
  http://biz-value.info/2017/12/05/post-559/?unapproved=9376&moderation-hash=510f7006c7ff1070f821b172f1f62156#comment-9376
  http://www.epne.fr/faut-choisir-scooter-electrique-thermique-permis/?unapproved=11653&moderation-hash=d1919f7001223a7c2cb76a1b28fdf4e6#comment-11653
  http://leijunshuo.net/2016/10/why_xiaomi_must_do_ecology_chain/?unapproved=3476&moderation-hash=85ceec3a16a386bad4a919968b076a09#comment-3476
  https://mgdola.com/forums/topic/used-suv/
  https://penteado.org/2014/06/chiques-faceis-simples.html?unapproved=9160&moderation-hash=5466f1e022fd7c970ec217e9371dae6d#comment-9160
  http://botecodafisica.com.br/2018/07/28/curso-de-astrofisica-ufsc/?unapproved=2659&moderation-hash=35cca3af1c98c3e5197c40f15dfde89b#comment-2659
  http://brocit-kurit.ru/brosit-kurit-i-ne-nabrat-lishnij-ves/?unapproved=1118711&moderation-hash=6600353aaeb744464c100da9eece6aac#comment-1118711
  http://kleinsmithcustomhomes.com/new_home/?unapproved=8096&moderation-hash=9d740932bfc4ad34818b365bb6cc82c2#comment-8096
  https://voorheesbootcamp.com/hello-world/?unapproved=1757&moderation-hash=239f6e5281afb54c90ceb5a8e5ccf745#comment-1757
  http://mp-bau-gmbh.de/2016/02/24/biggest-volcano-timelapse/?unapproved=10484&moderation-hash=f7295d26805b1a685482f245aed74fdd#comment-10484
  http://www.collieag.org.au/?unapproved=37420&moderation-hash=307a2b585c89afad70c8f105f40eb781#comment-37420
  https://alysondance.com/images/img_1327/?unapproved=14989&moderation-hash=be93eace32bab9c820288c8c6b5d880d#comment-14989
  http://kiaorafox.com/brains-are-puzzles-put-them-together-and-thrive/?unapproved=10870&moderation-hash=f42db0d40112d50e157c365bc93e6a88#comment-10870
  http://barbarasattler.com/2016/08/04/first-blog/?unapproved=46074&moderation-hash=6cb218fd26e177a7ccdb6d1f196a6374#comment-46074
  http://diabdachau.de/gerald-schade?unapproved=266581&moderation-hash=13cde3938c16d4df3528e50dd1b0f1a9#comment-266581
  https://www.mbtrasportisrl.com/2016/03/22/ciao-mondo/?unapproved=3675&moderation-hash=709e746c55646d8d59e497bae1f57f61#comment-3675
  http://fundacionvisiontotal.com/brigada-villa-jimenez/?unapproved=35970&moderation-hash=3f50b4a3946589b3059bea7727c0ec63#comment-35970
  https://blog.myagi.com/experiential-retail-summer-to-savour-for-john-lewis/?unapproved=6032&moderation-hash=c980dd789b88910d594e96febdd8d946#comment-6032
  http://tlf.id/mengusir-alergi-kulit/?unapproved=3793&moderation-hash=43389891e291e62aed3e93f05027adbe#comment-3793
  http://livestylevogue.com/look-more-youthful-with-these-works-out/?unapproved=58336&moderation-hash=4f2ffa181bb4d98ab7717687baa00a31#comment-58336
  http://internetphenomenon.com/retargeting-capturing-the-other-98/?unapproved=43445&moderation-hash=9e2f5bea9871190bf7d8782e99aded8b#comment-43445
  https://touchofgoldevents.com/ellice-boone/?unapproved=33643&moderation-hash=2df09eb9b0c7e96ca32a024d4c0c0443#comment-33643
  http://bookfeststl.com/an-absolutely-true-conversation-with-sherman-alexie/?unapproved=281335&moderation-hash=72b231135a4921864708c4509d623013#comment-281335

Leave a Reply


+ 9 = onsekiz

Araç çubuğuna atla