MIS Sözlüğe Hoş Geldiniz.

MIS Sözlük yayın hayatına başlamıştır.

Bu sitenin amacı, MIS (Management Information Systems (Yönetim Bilişim Sistemleri, YBS) konusunda genel bir sözlük oluşturmak ve eğitim hayatında MIS alanını tercih etmiş kişilere, alandaki araştırmacılara ve piyasa bu konuda bilgi edinmek isteyen kişilere bir bilgi kaynağı sunmaktır.
Site herkese açıktır ve her isteyen siteye kullanıcı kayıdı dahi yapmadan katkıda bulunabilir. Siteye yazı eklemek, düzeltme yapmak veya tartışmalara katılmak için herkes davetlidir.
Daha fazla bilgi için sitenin bakım ve modeteratörlüğünü şu anda üstlenmekte olan Şadi Evren ŞEKER ile bağlantıya geçebilirsiniz.
Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:26, 7 Mayıs 2013 (EEST)

Konu başlıkları

MIS Nedir?

MIS (Management Information Systems) Türkçede "Yönetim Bilişim Sistemleri" olarak geçmektedir ve bir işletmedeki bilişim sistemleri ile ilgili alt yapı, ihtiyaçlar veya planlama gibi konularla ilgilenir. Bu konudaki en saygın yayınlardan birisi olan [ACM Transactions on Management Information Systems] tarafından, MIS konusundaki ana çalışma alanları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır[1]:

180px-Missozlukybs

MIS,bilgisayar bilimleri ve işletmenin kesişimi olarak görülebilir.

 • Sistem Analizi ve Tasarımı (System Analysis and Design)
 • BT Yenilikleri ve Proje Yönetimi (IT innovations and project management)
 • BT'nin işletmelere etkisinin ve BT Altyapısının Yönetilmesi
 • Web-Tabanlı Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları (web-based information systems and applications)
 • Veri ve Web Madenciliği (data and web mining)
 • Sosyal İşlem ve Sosyal Medya Analizleri (social computing and social media analytics)
 • Hizmet İşleme ve İşlem Yönetimi (services computing and process management)
 • Bilgi Yönetimi (knowledge management) ,
 • Yeşil Bilişim Sistemleri (green information systems)
 • Küresel Bilgi Sistemleri ve E-İşletme (global information systems and e-business)
 • Bilgi Sistemleri Güvenlik ve Kişisellik (information systems security and privacy)
 • İnsan-Bilgisayar İlişkileri (human-computer interactions)
 • İnsan Davranışları ve Örgüt Çalışmaları (human behavior and organizational studies)
 • Bilgi Sistemlerinin sosyal ve kültürel yönleri (social and cultural aspects of information systems)
 • Ekonomi ve Bilgi Sistemleri (economics and information systems)
 • Sağlıkta, Devlette ve Diğer Kurumlarda Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları (emerging information systems applications in health, government, and other organizations)

Eğitim olarak MIS

Yukarıda sıralanan araştırma konularına ilave olarak ülkemizde de pekçok diğer ülkeye paralel olarak MIS eğitimi, öncelikle yüksek lisans ve ardından da lisans ve doktora seviyelerinde başlamıştır. Bu eğitim kapsamında, MIS bölümleri genelde İşletme Bölümlerinin altında yapılanmıştır ve bölüme özel dersler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • İş Zekası (Business Intelligence)
 • Veri Kaynakları Yönetimi (Data Resources Management)
 • Veri Madenciliği (Data Mining)
 • Sistem Analizi Modellenmesi ve Tasarımı (System Analysis Modelling and Design)
 • Bilgi Teknolojileri için Stratejik Planlama (Strategic Planning for Information Technologies)
 • Teknoloji Yönetimi (Technology Management)
 • Karar Destek (Desicion Support)
 • Elektronik İşletme (e-business)
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP, Enterprise Resource Planning)
 • Veri ve Süreç Modelleme (Data and Process Modelling)
 • İş Süreç Yönetimi (Business Process Management)
 • Bilgi Sistemleri Denetleme (Information Systems Auditing)

Not: Yukarıdaki ders listesi sadece diğer bölümlerden farklı olarak okutulan dersleri kapsamaktadır. Örneğin çoğu bölümde, ekonomiye giriş, veya bilgisayar bilimlerine giriş gibi dersler okutulmakta ancak bu dersler listeye alınmamıştır. Yine bazı dersler isimleri farklı bölümde bulunmasına karşılık içerik olarka tamamen farklı işlendiği için listeye alınmıştır. Örneğin Karar Destek (desicion support) dersi, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme bölümlerinde okutulan bir ders olmakla birlikte MIS bölümlerinde içeriği daha çok bilişim sistemlerinin bu karar sürecine dahil edilmesi ve aynı zamanda bilişim sistemleri için karar verilmesinde kullanılmaktadır.

MIS Faaliyet Alanları

MIS Çalışmalarının, saha üzerindeki uygulamalarını, genelde aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür[2]:

 • Uygulama Mimarisinin Tedariği (the provision of applications architecture)
 • Derin Sistem Analizi (in-depth systems analysis)
 • Sistem ve Uygulama Tasarımı (systems and applications design)
 • Veri Tabanı Yönetimi (database administration)
 • Uygulama ve Ağ Entegrasyonu(application and network integration)
 • Yazılım Programlama (software programming)
 • Test ve Gerçekleme (testing and implementation)
 • Dokümantasyon (documentation)
 • Üretim Servisleri (production services)

MIS Mezunlarının Çalışma Alanları

MIS bölümlerinden mezun olanların aldığı ünvanlar ve çalışma alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir[3]:

 • Analist / Proje Yöneticisi (Analyst/Project Manager) : Günümüzde en çok tercih edilen kariyer planlamalarından birsidir. "Sistem Analizi ve Tasarım (System Analysis and Design)" ve "BT Proje Yönetimi (IT Project Management)" gibi dersler genelde bu çalışma alanının temel derslerini oluşturur.
 • Veri Tabanı Teknolojileri (Database Technologies) Çoğu teknoloji ugulamasının çekirdeğinde, arşiv verilerinin ve veri hareketlerinin bulunduğu teknolojiler bulunmaktadır. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems) gibi dersler bu alana yönelen öğrenciler için temel oluşturur ve bu alandaki kişilerin, piyasadaki tipik ünvanı "veritabanı yöneticisi (Database Administrator, DBA)" olarak geçer. Ayrıca, veri ambarları (data warehouse), veri modelleme ve iş analizi (data modelling and business analytics) ve iş zekası (kurumsal zeka, business intelligence) gibi konular, bu kariyer yönlenmesinin diğer faaliyet alanlarını oluştururlar.
 • BT Altyapısı (IT Infrastructure): Bilgisayar donanımları, bilgisayar ağları veya güvenlik ve iletişim teknolojileri ve hatta devamında mobil teknolojiler ve bulut bilişim gibi çalışma alanları neredeyse bütün kurumsal bilişim ortamlarının birer parçası haline gelmiştir. Bu kariyer yönlenmesinde, MIS profesyonelleri için mevcut ve olgun teknolojilerin yanında artan sayıda yeni teknolojinin gerçeklenmesi için imkanlar bulunmaktadır.
 • BT Danışmanlığı (IT Consulting): Geleneksel kurumsal MIS ortamlarının yanında, danışmanlık firmaları da mezunlara çeşitli imkanlar sunmaktadır. Çok sayıda büyük ve küçük danışmanlık firmaları, MIS'in bütün alanlarında bilir kişilik faaliyeti vermektedir. Bu firmalar genelde, uzmanlaşmış BT çözümleri, büyük ölçekli proje geliştirme alternatifleri ve MIS planlama ve stratejik yönetim servisleri gibi alanlarda personel istihdam ederler. Kurumsal Sistem Danışmanlığı (Business System Consulting), BT Proje Yönetimi (IT Project Management) gibi dersler bu alanda devam edecek öğrencilere gerekli olan yetenekleri kazandırmak için tasarlanmıştır.
 • BT Denetimciliği ve Uygunluk Denetimciliği (IT Audit and Compliance): MIS alanındaki yeni kariyer imkanlarından birisi de bilişim teknolojilerindeki denetçilik ve uygunluk denetimciliğidir. Bu yeni kariyer rolleri, Sarbanes-Oxley (kıs. SOX) yasal gerekliliklerinden ortaya çıkmıştır. Halka açık ticaret yapan firmaların, finanslar raporlamadaki hatalarının minimize edilmesi niyetiyle gelen kanuni zorlamalardır. Bu uygulamalar sayesinde, iç denetim sistemlerinin oluşturulması ve çalıştırılması ile finansal raporlama ve hareket işleme sistemleri (transaction processing systems) belirgin sonuçlar alınabilmektedir. Ayrıca, halka açık firmaların tamamı, BT uzmanları çalıştırararak SOX uyumluluğunu sağlamakla mükelleftir (Amerika ve Bazı ülkeler için geçerli olan bir yasadır).

Türkiyede MIS Bölümleri

Türkiyedeki üniversitelerde bulunan MIS bölümleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (isim sırasına göre):

Tanıtım ve Soru-Cevap Videoları

YBS bölümlerini tanıtan ve çeşitli sorulara cevap vermeye çalışan ve Türkiye'üzceeki çeşitli YBS bölüm başkanları ile yapılan röportajları içeren videolara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir

Referanslar

 1. ACM Transactions on Management Information Systems ilgili sayfası "[http://tmis.acm.org/charter.html ]" tarama Mayıs 2013
 2. Management Information Systems, North Carolina University"[http://its.uncg.edu/Management_Information_Systems/ ]" Tarama Mayıs 2013
 3. Management Information Systems
  Bachelor of Business Administration, Houston University"[http://bauer.uh.edu/undergraduate/mis/]" Tarama Mayıs 2013

Yukarıdaki menüden bir kategori seçebilir veya
Site içinde Google ile arama yapabilirsiniz: