Yenilik Yayılımı (Diffusion of Innovations)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı, literatürde ‘’yenilik yayılması’’ (diffusion of innovations) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Yenilik (innovation) hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni fikir ve teknolojiler ile karşılaşmak ile başlayan ve bu fikir ve teknolojileri benimsemek veya reddetmek ile neticelen bir süreçtir. Yenilik yayılması kavramı ise, yeni fikir ve teknolojilerin bir kültür içerisindeki yayılmasını modellemeyi amaçlar.

Bu konudaki ilk çalışmalar, bir sosyal sistemin üyeleri arasında belirli kanallar üzerinden yayıldığı tezi ile iletişim (communication) alanında başlamış olup[1] daha sonra ekonomi ve işletme alanlarında duyulan ilgi ile farklı disiplinler de konuya dahil olmuştur.

Bir yeniliğin kendini sürdürebilmesi için (self sustain) geniş ölçekte sahiplenilmesi gerekir. Ulaşılan kitlenin büyüklüğü için kritik bir nokta bulunmaktadır (critical mass) ve bu noktaya ulaştıktan sonra yeniliğin sürdürülebilir seviyeye ulaştığı söylenebilir. Yine bu konudaki ilk çalışmalarda, yeniliğe sahip çıkan ve benimseyen sosyal gruplar kategorik olarak tanımlanmıştır. Buna göre 5 gruptan bahsetmek mümkündür:

Yukarıda bir yeniliğin toplumda geçirdiği 5 aşama anlatılmıştır. Görsel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

yenililk_yayilmasi_diffusion_innovation

Yukarıdaki Pazar payları Rogers’ın çalışmasından alınan değerlerdir[1]. Ayrıca 1962 yılındaki ilk çalışmasına ilave olarak daha sonra 1983 yılındaki çalışmasında [2], yayılma sırasındaki ana etmenleri aşağıdaki şekilde sıralamıştır:

Karar Verme Süreci

Karar verme sürecinde iki önemli unsur bulunmaktadır:

Bu iki unsura göre yenilik ile ilgili karar aşağıdaki 3 kategoriden birisine girebilir:

Seçimli Yenilik Kararı : Yenilik kararı, bireyin kendisi tarafından verilmiştir ve birey toplumda bazı açılardan kopmuş/farklılaşmış olabilir

İttifakla Yenilik Kararı: Bir toplumun bütün bireylerinin öz iradesi tarafından kabul görmüş bir yeniliği ifade eder. Yeniliğin benimsenmesi kolektif bir süreçtir.

Otoriter Yenilik Kararı: Bir toplumun bütün bireylerine yayılmış ve benimsenmiş yeniliktir ancak yeniliğe geçiş kararı toplumdaki etkisi ve gücü olan bir azınlık tarafından (otorite tarafından) alınmıştır.

Yenilik Yayılma Süreci

Yenilik yayılması 5 safhalı bir süreçten oluşur. Rogers’ın ilk çalışmasındaki [1] 5 aşama ‘Farkındalık’, ‘ilgi’, ‘değerlendirme’, ‘Deneme’ ve ‘Benimseme’ olarak geçse de daha sonraki çalışmasında [2] kendisi bu safhaları aşağıdaki şekilde değiştirmiştir:

Yukarıdaki aşamalar aşağıdaki şekilde tasvir edilebilir:

Yenilik_yayilimi_asamalari

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, yenilik adımlarının herhangi birisinde yeniliği benimsemeye giden süreçten sapılabilir. Bu sapma, yeniliğin hiçbir zaman benimsenmemesi anlamına gelebileceği gibi, yeniliğin gecikmesi veya ilgili adımın bir süreliğine askıya alınarak daha sonra devam etmesi olarak da düşünülebilir.

Rogers’ın 5 Gücü

Bir yeniliğin birey tarafından benimsenmesi için etkili olan 5 güç Rogers tarafından aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

İlgili Konular:

Yenilik yayılması, daha sonra teknoloji kabul modeli (technology acceptance model, TAM) olarak bilinen çalışmalara öncülük etmiştir.

Ayrıca yenilik (innovation) kavramına da bakabilirsiniz.

 Kaynaklar

[1] Rogers, Everett M. (1962). Diffusion of innovations (1st edition). New York, NY: Free Press.

[2] Rogers, Everett M. (1983). Diffusion of innovations (3rd ed.). New York: Free Press.

51 responses to “Yenilik Yayılımı (Diffusion of Innovations)”
 1. agen arahqq dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 2. 마나토끼 dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] There you can find 52352 more Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 3. incredit dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 4. ... [Trackback]

  [...] Find More here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 5. fresh cvv shop dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 6. ... [Trackback]

  [...] Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 7. ... [Trackback]

  [...] Read More to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 8. ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 9. ... [Trackback]

  [...] Read More to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 10. ... [Trackback]

  [...] Find More to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 11. ... [Trackback]

  [...] There you can find 93683 more Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 12. ... [Trackback]

  [...] Read More on on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 13. ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 14. ... [Trackback]

  [...] Read More Information here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 15. ... [Trackback]

  [...] Here you can find 57478 additional Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 16. ... [Trackback]

  [...] There you will find 78446 additional Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 17. arahqq dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More on to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 18. fakerolex.ru dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More Info here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 19. ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 20. ... [Trackback]

  [...] Find More Info here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 21. ... [Trackback]

  [...] Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 22. ... [Trackback]

  [...] Here you can find 11813 additional Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 23. ... [Trackback]

  [...] Read More on to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 24. ... [Trackback]

  [...] There you can find 37701 more Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 25. 먹튀검증 dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 26. 먹튀검증 dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 27. 토토사이트 dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 28. meja qq dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 29. real estate dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 30. ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 31. buy cvv dumps dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More Information here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 32. ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 33. ... [Trackback]

  [...] Find More on on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 34. ... [Trackback]

  [...] Read More here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 35. ... [Trackback]

  [...] Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 36. ... [Trackback]

  [...] There you can find 91736 additional Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 37. ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 38. ... [Trackback]

  [...] There you will find 50735 more Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 39. ... [Trackback]

  [...] Read More Info here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 40. ... [Trackback]

  [...] Read More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 41. ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 42. ... [Trackback]

  [...] Read More to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 43. ... [Trackback]

  [...] Here you can find 58612 additional Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 44. ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 45. ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 46. ... [Trackback]

  [...] Here you can find 21340 additional Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 47. site this dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 48. sahabatqq login dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Here you can find 11739 additional Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 49. ... [Trackback]

  [...] Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/05/yenilik-yayilimi-diffusion-of-innovations/ [...]

 50. tohato dedi ki:

  I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I can not wait to read far more from you.

  Here my website online sports betting : 메이저놀이터

 51. 우리카지노 dedi ki:

  우리카지노 계열 브랜드 소개 및 가장 많은 쿠폰을 지급합니다. 카지노수사대에서는 가장 인기가 많은 메리트카지노,더킹카지노,샌즈카지노,퍼스트카지노,007카지노,우리카지노.

Leave a Reply