Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Saldırgan Yazılım Geliştirme (Scrum Software Development)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevik yazılım geliştirme (agile software development) yöntemlerinden birisi olan saldırgan yazılım geliştirme (scrum software development) yönteminin en önemli özelliği, yazılım geliştirme sürecinde sürekli tekrarlanır (iterative) yapıda ve arttırımlı (incremental) özellikte çözüm üretmesidir. Çevik yazılım geliştirme yöntemindeki bütün yaklaşım özelliklerini benimsemiştir. Örneğin ihtiyaçların bir yayık gibi sallandığı (requirements churn) değişkenlik ortamında, […]

Çevik Yazılım Geliştirme (Agile Software Development)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevik yazılım çok daha önceleri literatürde olmasına karşılık esas yükselişini 2001 yılındaki 17 yazılımcının yayınladığı manifesto ile yapmıştır. Bu manifesto aşağıdaki şekilde tercüme edilebilir [1]: Bireyler ve ilişkiler , süreçler ve araçlardan önemlidir Çalışan bir yazılım, detaylı bir dokümandan önemlidir Müşteri katkısı, kontrat görüşmelerinden önemlidir Değişime cevap verebilmek, bir plana […]

Eşli Programlama (Pair Programming)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pair programming, Türkçede farklı kaynaklarda, çift programlama, eşli programlama veya ikili programlama şeklinde geçmektedir. Çift programlama, çevik yazılım geliştirme yaklaşımının literatüre kazandırdığı bir yöntemdir. Bu yöntemde iki yazılımcı (yani bir yazılımcı çifti) aynı proje ve problem üzerinde tek bir bilgisayar monitörü ile çalışmakta ve yazılımı beraber geliştirmektedir. Bu sayede yazılımcılardan […]

Şelale Modeli (Waterfall Model)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Şelale modeli, yazılım geliştirme sürecinin yönetimi için kullanılan modellerden birisidir. Model basitçe bir şelalenin dökülmesine benzer şekilde yazılım geliştirme sürecinin adımları arasındaki geçişi modellemektedir. Bu açıdan arka arkaya devam eden aşamalardan oluşan bir süreç olarak görülebilir. Temelde bu aşamalar 4 ana grupta toplanır. tahlil (analiz, analysis) tasmim (tasarım, design) tatbik […]

Planlama Pokeri (Scrum Poker)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Planlama pokeri (ing. Planning Poker veya Scrum Poker), yazılım geliştirme aşamasında kullanılan bir hedef belirleme oyunudur. Oyunun amacı oyuna katılan ve geliştirmede söz sahibi olacak uzmanların belirli hedeflerde anlaşmalarını sağlamaktır. Bu açıdan Delfi metoduna [1] benzemektedir. Planlama pokeri gayet basittir, katılımcılara öncelikle bir problemin tanımı yapılır ve katılımcıların tahminde bulunmaları […]

BT Projelerinin Yönetimindeki Problemler

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojileri alanındaki projelerin yönetiminde yaşanan ve literatürde yer bulmuş problemleri açıklamaktır. BT Projelerinin Farkı Öncelikle yönetilecek olan projelerin anlaşılması gerekir. BT projeleri genellikle pahalı ve karmaşık projelerdir. Ortalama olarak projelerin yarısında başarısızlık söz konusudur (örneğin KPMG’nin araştırmasına katılan 600 firmanın 2004 yılındaki projelerin %50’sinde başarısız oldukları […]

Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yöntem, bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri temelli stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve daha çok McFarlan ve McKenney’in geliştirmiş olduğu BT Stratejik gözeneğine benzeyen bir yöntemdir. Yöntem ilk olarak 2002 yılında yayınlanmıştır (Ward, Peppard 2002). Gözenek modeli aşağıdaki şekilde modellenebilir.   Model yapısı itibariyle McFarlan gözeneğine çok benzemektedir ancak boyutlar biraz farklı […]

DeLone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde bilgi sistemlerinin (BS) başarı modeli (Information System Success Model, IS Success model) veya DeLone ve McLean BS başarı modeli (DeLone and McLean IS Success Model) olarak geçen kavramdır. Modelin amacı, BS için başarıyı etkileyen kriterleri araştırmak ve bu kriterler üzerine bir model inşa etmektir. Model ilk kez 1991 yılında […]

Bilgisayar Kullanıcı Tatmini (Computer User Satisfaction)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde bilgisayar kullanıcılarının beklenti ve tatminlerini (mutluluklarını) belirlemek için kullanılan bazı yöntemleri anlatmaktır. Bilgisayar kullanıcı tatmini olarak geçen kavram, bir kullanıcının bilgisayarın gerek donanım gerekse yazılım (ama daha çok yazılım) yeterlilikleri ve kullanıcı ile iletişimi açısından ne kadar kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını karşıladığıdır (tatmin ettiğidir). Literatürde farklı […]

PERT Diyagramı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde PERT (Program Evaluation and Review Techniques) olarak geçen yöntemi açıklamaktır. Yönteme, Türkçede program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği olarak karşılık bulunabilir. Yöntem ilk olarak 1950’lerde Amerikan donanmasının geliştirmekte olduğu Polaris deniz altı projesinde kullanılmış ve yapılan araştırmalara göre donanmaya 2 yıllık bir geliştirme süresi kazandırmıştır. PERT […]