Conway Yasası (Conway's Law)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

1968 yılındaki modüler programlama sempozyumunda Melvin Conway tarafından ortaya atılan bir kural/gözlemdir. Aşağıdaki şekilde ifade edilebilir[1]:

“Sistemleri tasarlayan organizasyonlar ... kendi iletişim yapılarının birer kopyasını üretmekle sınırlıdır”

Conway’in bu gözlemi aslında sosyal veya örgütsel bir gözlem olmakla birlikte çok sayıda espriye de konu olmuştur.

Yaklaşım basitçe bir yazılımın geliştirilme sürecinde çok sayıdaki farklı modülün farklı kişiler tarafından geliştirilmesi süresinde yaşanan iletişimin yazılıma da yansımasından bahsetmektedir. Örneğin bir yazılımın ara-yüzünü tasarlayan ve arkadaki kodları yazan iki farklı kişi olduğunu düşünelim, yazılımın tamamlanması için bu iki kişinin birbiri ile iletişim halinde olması gerekecektir. Ara-yüzde görülen her özellik aslında bu iletişimin bir sonucu olacak ve yazılımın başarısı, işlevselliği kullanılabilirliği gibi çok sayıdaki özellik de bu iletişime bağlı olacaktır.

Yaklaşımın Görsel Karikatürleri

Çok sayıda farklı karikatüre örnek teşkil etmesi açısından aşağıdaki Bonker’s World’den alınan resim incelenebilir [2].

2011.06.27_organizational_charts

Resimde farklı bilişim firmalarının organizasyonel yapılarındaki farklılıklar temsil edilmektedir. Conway yasası gereği, bu organizasyon yapılarının ürünler üzerinde etkisi olduğu da söylenebilir.

Conway Yasasının Çeşitleri

Zaman içerisinde yaklaşımın benimsenmesi ile literatürde farklı çeşitleri görülmüştür. Örneğin açık kaynak yazılımın avukatlığını yapması ile tanınan Eric R. Raymond tarafından çok uzun süre, organizasyon yapısının açık olmasının yazılıma etkisi ve yazılımın açık olmasının da organizasyona etkisi şeklinde dillendirilmiştir.

Raymond’un sıkça kullandığı bir örnek ise Conway’in makalesinde geçen şayet bir derleyiciyi (compiler) yazmak için 4 farklı ekip kurarsanız 4 aşamalı (four pass) bir derleyiciniz olur örneğidir [3].

Akademik çalışmalarında, Harvard Business School’da “Aynalama” (mirroring) ismi verilen bir yaklaşım ile organizasyon yapısı ve ürün arasındaki ilişkiyi incelemişler ve bir organizasyonun yapılanması sırasında ürünün yapısının gözetilmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır. Aksi durumlarda, yani ürünün yapısı ile organizasyonun yapısının uyumlu olmadığı durumlarda yaşanabilecek problemlere dikkat çekmişlerdir[4].

Referanslar

[1] Conway, Melvin E. (April 1968), "How do Committees Invent?", Datamation 14 (5): 28–31,

[2] Bonkers World Organizational Charts, Tarama : 9 Ocak 2014, İlistrasyon, Manu Cornet, http://www.bonkersworld.net/organizational-charts/

[3] Eric S. Raymond (October 1996). The New Hacker's Dictionary - 3rd Edition. ISBN 978-0-262-68092-9.

[4] Alan MacCormak, Josh Rusnak, Carliss Baldwin (2011), “Exploring the Duality between Product and Organizational Architectures: A Test of the “Mirroring” Hypothesis”, Working Paper, Harvard Business School, 08 -39 , http://www.hbs.edu/research/pdf/08-039.pdf

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.