Karar Destek Sistemleri (KDS, Decision Support Systems, DSS)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems)

Bu yazının amacı, literatürde karar destek sistemleri (KDS, ing. Decision Support Systems, DSS) olarak geçen sistemleri açıklamaktır. En basit anlamıyla, bir karar aşamasında, toplanmış bilgilerden faydalanarak karar vermeyi kolaylaştıran sistemlerdir. Günümüzde karar destek sistemleri bilgisayar tabanlı, insan tabanlı veya ikisinin karışımı şeklinde tasarlanmaktadır.

KDS, yönetim ve idare gibi işlemlerin hemen her aşamasında kullanışlıdır. Genelde orta ve üst seviye yönetime hizmet etmektedir ve genelde karar aşamasında, düzenli olmayan veriden faydalı veri çıkarılmasını hedefler.

KDS’nin algılanmasında, bakış açılarına göre farklılıklar olabilmektedir. Örneğin akademik dünyada KDS yazılımları, karar verme işlemine yardım eden birer araç olarak görülürken, KDS kullanıcılarının çoğu bu sistemleri birer idare sistemi olarak görmektedir. Bazı akademisyenler ise KDS’nin tanımını daha da genişleterek karar verme ile ilgisi olan herhangi bir sisteme KDS ismini vermiştir. 1980 yılında Sprauge tarafından yapılan tanıma göre bir sistemin KDS olabilmesi için aşağıdaki 4 temel özelliği taşıması gerekir:

 1. KDS genelde çok iyi yapılandırılmamış ortamlarda, üst düzey yöneticilerin karşılaştığı problemlerin çözümü ile ilgilenir
 2. KDS genelde geleneksel veri erişim ve işleme yöntemlerini kullanarak problemleri çözmeyi hedefler.
 3. KDS genelde bilgisayar uzmanı olmayan kişilerin de kolayca ve etkileşimli biçimde veri ile iletişime girmesine imkan tanır.
 4. Ortamdaki değişimleri kendisine adapte edebilmek için bir KDS’nin esnek ve değişken yapıda olması beklenir.

KDS genel olarak bir karar uzmanının (stratejist, üst düzey yönetici, CEO, vs.) kararını daha rahat verebilmesi için, saf veri kaynaklarından (veri tabanları, metin kaynakları, bilgi depoları vs.) veriyi alıp, işleyip, karar için gereken hale getirerek işe başlar. Ardından bu veri üzerinde, daha önceden hazırlanmış olan şablonlar, veri işleme yöntemleri, veri madenciliği çalışmaları vs. kullanarak veri üzerinde ilkel bazı kararlar verebilir veya karar verilmesine destek olabilecek olası senaryoları hazırlayabilir.

KDS’ler bir kaç farklı grupta incelenebilir:

İletişim güdümlü KDS’ler: Birden fazla kişinin, ortak veri kaynakları üzerinde çalışabildiği ve kararların ortak veya bağımsız verilebildiği KDS’lerdir. Örneğin Microsoft Share Point, Google Docs, Groove gibi sistemler bu özelliktedir.

Veri güdümlü KDS’ler: Veri temellidirler, ana amaç verinin işlenmesi ve eğer ihtiyaç varsa paylaşılması üzerine kuruludur. Örneğin satışlar, borsa kapanışları, gelen talepler vs. gibi durumlarda zaman analizi yapan yazılımlar bu gruptandır.

Doküman güdümlü KDS’ler: Genelde düzgün bir yapıda olmayan ve dolayısıyla karar destek için kullanımından önce verinin ön işlemeye tabi tutulması gereken KDS’lerdir.

Bilgi Güdümlü KDS’ler: Genelde daha önceki bilgi birikimine (knowledge-base) dayalı ve bir problemin çözümünde bu bilginin verimli kullanılmasını hedefleyen KDS’lerdir.

Model Güdümlü KDS’ler: Problemin çözümü için bir istatistiksel model, senaryo veya hedef işlemeye yönelik KDS’lerdir. Amaç, daha verilerin kullanılarak bir model geliştirilmesi veya geliştirilmiş modelin daha sonraki problemlere uygulanmasıdır.

Temel olarak bir KDS aşağıdaki 3 katmandan oluşur:

kds_katmanlari

Karar Destek sistemlerinin uygulama alanları aşağıdaki şekilde sayılabilir:

 1. Klinik uygulamalar ve laboratuvar uygulamaları. Bu gruptaki uygulamalarda, toplanan klinik veriler üzerinden yapılan işlemeler ile uzmanların sağlık konularındaki kararlarının kolaylaştırılması hedeflenir. Bu sistemlerin hiçbirisi tam otomatize değildir, yani kararın, neticede bir uzman tarafından verilmesi hedeflenir, ancak karara destek sağlayabilecek ön işlemeler bu karar destek sistemleri tarafından yapılır.
 2. Finans / Risk uygulamaları : Bu gruptaki uygulamalarda, finans ve bankacılık sektöründeki çeşitli problemlerin çözümü hedeflenir. Örneğin sigorta poliçelerinin risk hesaplaması veya bankacılık kredi risk hesaplamasının veya yatırım stratejilerindeki risk hesaplamasının yapılmasına yardımcı KDS’ler geliştirilir.
 3. Tarım sektöründe kullanılan KDS’ler ise öngörü (prediction) ve risk hesaplamaları esasına dayanarak yine tarıma özel bazı verileri toplayarak ön işlemeden geçirir ve karar verilmesine yardım eder.
 4. Yer-bilim çalışmalarında da KDS uygulamalarından yararlanılmaktadır. Örneğin yer altı madenlerinin konum tahmini, yapılan kazı çalışmalarının yüzey etkisinin hesaplanması, deprem ve deprem sonrası oluşabilecek hasar tahmini gibi çeşitli alanlarda KDS yazılımlarından yardım alınabilir.
 5. KDS’ler ayrıca, hertürlü inşaat kararlarında (konum belirleme, örneğin demir yolu, köprü, karayolu, bina, baraj inşaatları gibi), orman işletme hesaplarında (yangın yönetimi, ekim alanlarının belirlenmesi, erozyon ve risk belirlenmesi) kullanılabilir.

KDS’lerin avantajları:

KDS’ler genel olarak karar destek aşamasında çeşitli faydalar sağlar. Bu faydalar, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 1. Kişisel verimliliğin arttırılması
 2. Karar verme sürecinin hızlandırılması
 3. Organizasyonel kontrolün arttırılması
 4. Karar vericinin bilgiye erişimini ve kavrama aşamasını hızlandırma ve geliştirme
 5. Organizasyonlardaki problem çözüm sürecini hızlandırma
 6. Kişiler arası iletişimin geliştirilmesi (özellikle kararların birden fazla kişi tarafından verildiği ortamlarda, iletişim modellerinin tanımlanması veya en basit anlamıyla üzerinde tartışılabilecek somut verilerin hızlı ve güvenilir şekilde hazırlanması)
 7. Öğrenme ve eğitim aşamalarının hızlandırılması
 8. Karar desteklemek için kullanılabilecek objektif verilerin hazırlanması
 9. Rekabet ortamlarında stratejik rekabet üstünlüğünün elde edilmesi
 10. Problem uzayındaki bazı değerlerin keşfedilmesine yardım etmesi
 11. Yönetim sürecinin otomatize edilmesine yardım etmesi
 12. Performans artışı için yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yardım etmesi

KDS’lerin ayrıca çeşitli karakteristik özelliklerinden bahsetmek de mümkündür:

 1. Yarı düzenli veya düzensiz problemlerin çözümüne yardımcı olması
 2. Her seviyeden yöneticilere destek olması
 3. Bireysel ve grup çalışmalarına (kara verme süreçlerine) yardımcı olması
 4. Karar verme sürecinin bir dizilim halinde olduğu durumlarda veya birden fazla farklı alt aşamadan oluştuğu (paralel veya ardışık) durumlarda bu ön aşamaların geçilmesine ve karar seviyesinde veriye erişilmesinde yardımcı olması
 5. Zeka, tasarım ve seçim konularında destek olması
 6. Esnek ve kendini değiştirebilir uyumlulukta olması
 7. Etkileşimli ve kullanımı kolay olması
 8. Modelleme ve analiz yeteneğinin olması
 9. Veri erişim özelliği
 10. Tek başına veya web-tabanlı çalışabilme
 11. Karar sürecinin destek çeşitliliği sağlaması
 12. Hızlı cevap alınabilmesi

 

 

65 responses to “Karar Destek Sistemleri (KDS, Decision Support Systems, DSS)”
 1. Andreyccn dedi ki:

  удалите,пожалуйста!

 2. Vladimirhtm dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 3. Sergvdo dedi ki:

  Novosti

 4. Svetlananow dedi ki:

  urenrjrjkvnm

 5. Igoriqb dedi ki:

  Ukraine

 6. ... [Trackback]

  [...] Find More Info here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 7. Vladimirplf dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 8. Konstantuszel dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 9. Jannapnb dedi ki:

  coin

 10. Veronaetw dedi ki:

  urenrjrjkvnm

 11. Vladimirqzz dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 12. Davidavw dedi ki:

  coin

 13. Konstantusovc dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 14. Ivandwr dedi ki:

  news

 15. Vladimirhcy dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 16. Svetlanavzp dedi ki:

  urenrjrjkvnm

 17. Ivanpep dedi ki:

  news

 18. Serzywk dedi ki:

  coin

 19. Alexylw dedi ki:

  coin

 20. Svetluoo dedi ki:

  Novyny

 21. Ilushikcxq dedi ki:

  urenrjrjkvnm

 22. Ilushikdkr dedi ki:

  urenrjrjkvnm

 23. Viktoriydm dedi ki:

  Cinema

 24. Davidiud dedi ki:

  coin

 25. ... [Trackback]

  [...] Read More on to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 26. Konstantuszjg dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 27. ... [Trackback]

  [...] Here you can find 87558 additional Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 28. sagame dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More Information here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 29. ... [Trackback]

  [...] Here you will find 60752 additional Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 30. Stasenfsd dedi ki:

  urenrjrjkvnm

 31. Julicdv dedi ki:

  Novosti

 32. Vikibjb dedi ki:

  urenrjrjkvnm

 33. 포커에이스 dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 34. ... [Trackback]

  [...] Find More on on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 35. ... [Trackback]

  [...] Find More here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 36. ... [Trackback]

  [...] There you will find 18869 additional Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 37. ... [Trackback]

  [...] There you will find 92591 more Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 38. kardinal stick dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More Information here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 39. Julinrj dedi ki:

  Novosti

 40. relx infinity dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 41. ... [Trackback]

  [...] Read More Information here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 42. ... [Trackback]

  [...] There you can find 74200 additional Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 43. ... [Trackback]

  [...] Find More to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 44. ... [Trackback]

  [...] Read More Info here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 45. 배트맨토토 dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 46. ... [Trackback]

  [...] Here you will find 1701 additional Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 47. ... [Trackback]

  [...] There you will find 40867 additional Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 48. ... [Trackback]

  [...] Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 49. ... [Trackback]

  [...] Read More Information here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 50. ... [Trackback]

  [...] Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 51. ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 52. ... [Trackback]

  [...] Read More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 53. Darkfox Market dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 54. world market url dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] There you can find 40194 additional Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 55. ... [Trackback]

  [...] Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 56. 슬롯머신 dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Here you can find 73187 additional Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 57. ... [Trackback]

  [...] Read More here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 58. ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 59. Victorxac dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 60. smithfin523 dedi ki:

  Regardless of whether starting a business or launching another item in a set up organization, business visionaries are needed to support this interaction by building an all around associated and working startup environment. As a business visionary, the critical worry to acknowledge and set down is to make a local area that will use your business procedure and objectives. In light of this, you need a group: software engineers, directors, investors, accomplices, and other members.The more intricate, expanded, and fostered your environment is, the more added esteem you will work with a startup flourish. A biological system of a startup includes accomplices, representatives, investors, government, attorneys, and other amazing elements that influence the development of your recently conceived business or undertaking. While investors and accomplices create thoughts and improve the capital of the venture, software engineers and other IT experts really foster the item. In this manner, find a software engineer for startup that would follow the blueprint in a precise match with your business goals.Building a group of designers or augmenting an existing group frequently brings difficulties and restrictions for a business visionary. We should go through the normal entanglements that you might look during the time spent finding and hiring designers for your startup.First of all, you need to define which advancements you will utilize. The key factor that defines an engineer's willingness to chip away at a task is a tech stack you offer. Working with heritage advancements won't draw in experienced and elite engineers; instead, obsolete innovation can impressively influence the speed of improvement, its quality, and put out a fire during an item's delivery and maintenance.Secondly, regularly, because of a restricted spending plan, organizers need their designers to perform side obligations that are not included in their main specialization to set aside cash for hiring a few subject matter experts. For instance, at times business people need a designer to do both backend and frontend errands, which would be a kind of full-stack engineer. For this situation, you ought to get that in case an engineer's main specialization is either backend or frontend and you need them to do both, the nature of these administrations will be very undermined.Last yet not least, in the beginning phase of the item life cycle, you might have questions about the size of the group you will require and the span of the undertaking. To begin with, you chose to recruit one frontend designer and one QA trained professional, however in the end, after a month, they guaranteed they expected to expand the group. Nonetheless, going through the hiring interaction again proportional up your group will eat your spending plan and time.

 61. ... [Trackback]

  [...] Find More Information here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/karar-destek-sistemleri-kds-decision-support-systems-dss/ [...]

 62. Evgenywei dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 63. Evgenywqt dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 64. Evgenyczz dedi ki:

  удалите,пожалуйста! .

 65. Hello everybody! Have you heard of remote support for woocommerce customers? This support is a great way to build long-term relationships with clients, with the help of high-quality agents who do their job professionally. These experts serve potential customers quickly and professionally, as they have considerable experience and a lot of knowledge

Leave a Reply