KPI (Key Performance Indicators, Anahtar Performans Göstergeleri)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 17:23, 10 Mayıs 2013 (EEST) Anahtar Performans Göstergeleri (APG) (Key Performance Indicators, KPI), piyasaki performans ölçme için kullanılan genel ve kapsayıcı terimin adıdır.[1] Performans değerlendirmesi için en kritik noktalardan birisi, başarının tanımının doğru yapılmasıdır. Genelde başarı, stratejik hedefler doğrultusunda atılan adımlar olarak görülebilir[2]. Ancak stratejik seviyede zayıf olan şirketler için daha basit hedefler olarak açıklamak da mümkündür. Örneğin müşteri memnuniyeti, veya satın almadaki hatalı mal oranı gibi basit göstergeler konulabilir. Stratejik seviyedeki ölçümleme zorluklarına karşı Dengeli Skor Kartı (Balanced Scorecard , BSC) gibi araçlar da geliştirilmiştir.

APG'lerin (KPI) alt bileşenleri

Genelde bir APG (KPI) aşağıdaki özelliklerden oluşur.

MIS Açısından APG(KPI)

MIS (yönetim bilişim sistemleri açısından APG (KPI) kullanılması mümkündür. Bir bilişim sistemi (information system) oluşturulması / işletilmesi sırasında aşağıdaki göstergelerden istifade edilebilir[3]:

Kaynaklar

  1. Carol Taylor Fitz-Gibbon (1990), "Performance indicators", BERA Dialogues (2), ISBN 978-1-85359-092-4
  2. [| Key Performance Indicators – What Are Key Performance Indicators or KPI] Tarama : 10 Mayıs 2013
  3. By Dan Daley, Author, The Little Black Book Of Reliability Management, [Do You Have Right To Expect?] Tarama : 10 Mayıs 2013

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.