Genel

Moore Yasası, Ağ Etkisi ve Dijitalleşmenin Yenilik (Innovation) ile ilişkisi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, değişim sürecini modellemek için literatürde sıkça kullanılan Moore yasası (Moore’s Law), Ağ Etkisi (Network Effects) ve Dijitalleşme (Digitalization) kavramlarının yenilik (innovation) kavramı ile olan ilişkilerini incelemektir. 12 farklı örnek üzerinden bu ilişki incelenecek ve bir tablo halinde sunulacaktır (Robert et al. 2014). Yenilik İsmi Etkiler Sonuçları Örnekler […]

Çevrimiçi Kimlik (Online Identity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevrimiçi ortamlarda oluşturulan kimliklere verilen isimdir. Basitçe bir kişiliği ifade eder. Bu kimlik sanal/uydurma veya gerçek kimlik olarak sınıflandırılabileceği gibi bazı çalışmalar açısından da bir kişinin birden fazla kişiliği yansıttığı göz önüne alındığında, bütün kimliklerin gerçek olduğu söylenebilir. Internet sitelerinde, sosyal ağlarda, internet üzerinde oynanan oyunlarda kişiler kendilerini birebir yansıtan […]

admin tarafından, Mart 18, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Felsefe, Genel, Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Davranışsal Hedefleme (Behavioral Targeting)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘davranışsal hedefleme’ olarak geçen kavramı açıklamaktır. Terim pazarlama, reklam, sosyal bilimler, halkala ilişkiler, insan kaynakları veya bilgi yönetimi çalışmalarının konusu olmuştur. Basitçe bir topluluğun veya bireyin taşıdığı özellikler ve çeşitli davranışlarına göre sınıflanmasını ve bu sınıflardan hedeflenen sınıfa özel faaliyetleri içeriri. Daha basit bir ifadeyle, bir […]

Bilgi Yönetim Yazılımları (Knowledge Management Softwares)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, organizasyonların bilgi yönetimi (knowledge management) sürecinde kullandıkları yazılımları ve bu yazılımların bilgi yönetim sürecine katkısını açıklamaktır. Bilgi yönetim yazılımları, esas itibariyle kurumsal içerik yönetimi (enterprise content management) yazılımlarının bir parçası olarak görülebilir. Böyle büyük seviyedeki yazılımlara entegre olmalarının temel sebebi, yazılımların çeşitli aşamalarında, bilgi yönetimi için kritik […]

admin tarafından, Şubat 3, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Genel | A yorum var

Bilgi Yönetim Stratejileri (Knowledge Management Strategies)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, organizasyonlarda, bilgi yönetimi (knowledge management) için kullanılan stratejileri açıklamaktır. Temel olarak organizasyonlarda bilgi yönetimi (BY) 3 aşamada oluşur. BY-bağlı aktivitelerden önce, sırasında ve sonra. Bu aktiviteler organizasyonlarda çeşitli şekillerde teşvik edilebilir. Örneğin BY kaynağı oluşturan kişilere çeşitli ödüllerin verilmesi, bu kişilerin rekabete dahil edilmesi gibi uygulamalar olabilir. […]

admin tarafından, tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Genel | A yorum var

Sistem

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:21, 10 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, en basit terimlerden birisi olan Sistem kelimesini açıklamaktır. Bir kelime ne kadar basit ve ne kadar sık kullanılıyorsa açıklaması da bir o kadar zor olur. Kelime esas olarak İngilizcedeki System kelimesinden Türkçeye Sistem olarak girmiştir (veya diğer başka bir dilden de girmiş […]

SDLC

Yazan:Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 02:31, 8 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, İngilizcedeki Software Development Life Cycle (SDLC) yani Türkçe karşılığı ile yazılım geliştirme hayat dairesini (yaşam döngüsünü) açıklamaktır. Her geliştirme işlemi özellikle de ürün geliştirme işlemi belirli aşamalar içerir. Yazılımların da birer ürün olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda nasıl bir otomobil, bir uçak veya bir […]

Kara Kutu (Black Box) Yaklaşımı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 19:51, 9 Mayıs 2013 (EEST) Çok klasik bir mühendislik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım sistemi analiz ederken sistemin içeriğin görmezden gelerek sisteme girenler ve çıkanların analiz edilmesini söyler. Yukarıdaki temsili resimde gösterildiği üzere, tahlil edilen sistem bir kara kutya benzetilerek sisteme giren ve çıkanlar incelenir. Bu anlamda yazılım mühendisliğinde sıklıkla kullanılan kara […]

Availability (Kullandırım)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:50, 10 Mayıs 2013 (EEST) Kullandırım (availability), performans değerlendirme kriterlerinde geçen bir Anahtar Performans Göstergesidir (APG, Key Performance Indicator, KPI) ve genelde bilişim sektörü tarafından ve MIS çalışmalarında kullanılır. Konu başlıkları [gizle] 1 Hesaplanması 2 Ek Kavramlar 3 Örnek 4 Yorumlar ve Sorular [düzenle] Hesaplanması En basit hesaplanma şekli, […]

admin tarafından, tarihinde yazıldı. | Genel, Operations Management (Operasyon Yönetimi) | A yorum var