Sistem Analizi Modellenmesi ve Tasarımı

Proje yönetiminde PERT, CPM ve İndirgeme (Crashing)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER PERT (Program Evaluation and Review Technique) diyagramları ve CPM (Critical Path Method) proje yönetimi için kullanılan ve projedeki işlerin sırası, verimliliği, önemi veya aralarında problem olan işlerin ve bu problemlerin etkileri gibi kritik bilgilerin gözlemlenmesi için kullanılan yöntemlerdir. Basitçe bir projedeki işler ve bu işlerin sürelerinin çıkarılması ile işe başlanır. Ardında […]

Saldırgan Yazılım Geliştirme (Scrum Software Development)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevik yazılım geliştirme (agile software development) yöntemlerinden birisi olan saldırgan yazılım geliştirme (scrum software development) yönteminin en önemli özelliği, yazılım geliştirme sürecinde sürekli tekrarlanır (iterative) yapıda ve arttırımlı (incremental) özellikte çözüm üretmesidir. Çevik yazılım geliştirme yöntemindeki bütün yaklaşım özelliklerini benimsemiştir. Örneğin ihtiyaçların bir yayık gibi sallandığı (requirements churn) değişkenlik ortamında, […]

Eşli Programlama (Pair Programming)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pair programming, Türkçede farklı kaynaklarda, çift programlama, eşli programlama veya ikili programlama şeklinde geçmektedir. Çift programlama, çevik yazılım geliştirme yaklaşımının literatüre kazandırdığı bir yöntemdir. Bu yöntemde iki yazılımcı (yani bir yazılımcı çifti) aynı proje ve problem üzerinde tek bir bilgisayar monitörü ile çalışmakta ve yazılımı beraber geliştirmektedir. Bu sayede yazılımcılardan […]

Şelale Modeli (Waterfall Model)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Şelale modeli, yazılım geliştirme sürecinin yönetimi için kullanılan modellerden birisidir. Model basitçe bir şelalenin dökülmesine benzer şekilde yazılım geliştirme sürecinin adımları arasındaki geçişi modellemektedir. Bu açıdan arka arkaya devam eden aşamalardan oluşan bir süreç olarak görülebilir. Temelde bu aşamalar 4 ana grupta toplanır. tahlil (analiz, analysis) tasmim (tasarım, design) tatbik […]

Planlama Pokeri (Scrum Poker)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Planlama pokeri (ing. Planning Poker veya Scrum Poker), yazılım geliştirme aşamasında kullanılan bir hedef belirleme oyunudur. Oyunun amacı oyuna katılan ve geliştirmede söz sahibi olacak uzmanların belirli hedeflerde anlaşmalarını sağlamaktır. Bu açıdan Delfi metoduna [1] benzemektedir. Planlama pokeri gayet basittir, katılımcılara öncelikle bir problemin tanımı yapılır ve katılımcıların tahminde bulunmaları […]

DeLone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde bilgi sistemlerinin (BS) başarı modeli (Information System Success Model, IS Success model) veya DeLone ve McLean BS başarı modeli (DeLone and McLean IS Success Model) olarak geçen kavramdır. Modelin amacı, BS için başarıyı etkileyen kriterleri araştırmak ve bu kriterler üzerine bir model inşa etmektir. Model ilk kez 1991 yılında […]

Aktör Ağ Teorisi (Actor Network Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İngilizce literatürde Actor Network Theory olarak geçen ve bazı kaynaklarda ANT olarak kısaltılan terim, Türkçe kaynaklarda aktör ağ teorisi veya aktör şebeke kuramı olarak geçmektedir. Çok kısaca, ANT toplumsal olayların analizinde, insanların dışındaki varlıkları da birer aktör olarak kabul etmektedir. Örneğin Türkiyedeki güneydoğu anadolu projesinde (GAP), Atatürk Barajının kendisi veya […]

Detaylandırma Olasılık Modeli (Elaboration Likelihood Model)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde kısaca ELM olarak da geçen model, çift süreç teorisine (dual processing theory) dayanmaktadır ve bir karar verme veya ikna sürecinin paralel giden iki farklı süreç tararafından etkilendiği gerçeği üzerine kuruludur. Karar verme sürecini yüksek detaylandırmadan (high elaboration) düşük detaylandırmaya (low elaboration) doğru derecelendirir. Buna göre açık olan üzerinde fikir […]

Moore Yasası, Ağ Etkisi ve Dijitalleşmenin Yenilik (Innovation) ile ilişkisi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, değişim sürecini modellemek için literatürde sıkça kullanılan Moore yasası (Moore’s Law), Ağ Etkisi (Network Effects) ve Dijitalleşme (Digitalization) kavramlarının yenilik (innovation) kavramı ile olan ilişkilerini incelemektir. 12 farklı örnek üzerinden bu ilişki incelenecek ve bir tablo halinde sunulacaktır (Robert et al. 2014). Yenilik İsmi Etkiler Sonuçları Örnekler […]

Kondratieff Dalgaları ve Yenilik

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde, Rus iktisatçı Nikolay Kondratieff (veya bazı kayanklarda Kondratiev olarak da yazılmaktadır) adına ithafen bu şekilde anılan ve makro iktisat seviyesindeki ekonomik hareketliliği modellemek için kullanılan dalga teorisidir. Basitçe kapitalist ekonominin belirli dönemleri olduğu ve bu dönemlerin birbirini tekrarladığını iddia etmiştir. Yani kapitalist sistemin kendisini yeninleme özelliği olduğunu ortaya koymuştur. […]

admin tarafından, Ağustos 29, 2014 tarihinde yazıldı. | Sistem Analizi Modellenmesi ve Tasarımı, Stratejik Yönetim, Yenilik (Innovation) | A yorum var