Sistem Analizi Modellenmesi ve Tasarımı

PERT Diyagramı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde PERT (Program Evaluation and Review Techniques) olarak geçen yöntemi açıklamaktır. Yönteme, Türkçede program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği olarak karşılık bulunabilir. Yöntem ilk olarak 1950’lerde Amerikan donanmasının geliştirmekte olduğu Polaris deniz altı projesinde kullanılmış ve yapılan araştırmalara göre donanmaya 2 yıllık bir geliştirme süresi kazandırmıştır. PERT […]

Bilişim Teknolojilerine Yatırım Nasıl Yapılır?

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teknoloji yatırımı sırasında dikkat edilecek hususları 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Teknik uygunluk Ekonomik uygunluk İşlevsel uygunluk Bir projenin başlangıcı aşamasında, projenin sonuçlarının kestirilmesi ve proje ile ilgili stratejik kararların verilmesi yukarıdaki bu 3 maddeye göre yapılabilir. Teknik uygunluk aşamasında, işletmenin mevcut teknolojik yapısı ile yeni projenin teknik açıdan […]

Büyük Veri (Big Data)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde büyük veri (big data) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Büyük veri en basit anlamıyla, bilgisayarların işleyemeyeceği kadar büyük veri demektir. Bu yüzden büyük verinin boyutu sürekli olarak artmaktadır. Yani bir bilgisayar tarlasının (computer farm) işleyebileceği miktar, işlemcilerde, yazılım dünyasında, bağlantı hızlarında v.b. olan teknolojik yeniliklerle sürekli arttırılmakta […]

Teknoloji Hayat Döngüsü (Technology Life Cycle)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde Teknoloji Hayat Döngüsü (THD, Technology Life Cycle) kavramını açıklamaktır. Teknoloji hayat döngüsü, literatürdeki diğer bir kavram olan ürün hayat döngüsü (product life cycle) model alınarak geliştirilmiştir. Teknoloji ile ilgili hayat döngüsü bir S eğrisine benzetilebilir ve genel olarak aşağıdaki şekilde bir zaman/kazanç ilişkisine sahiptir: Şekilde de […]

Yenilik Yayılımı (Diffusion of Innovations)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘’yenilik yayılması’’ (diffusion of innovations) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Yenilik (innovation) hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni fikir ve teknolojiler ile karşılaşmak ile başlayan ve bu fikir ve teknolojileri benimsemek veya reddetmek ile neticelen bir süreçtir. Yenilik yayılması kavramı ise, yeni fikir ve teknolojilerin bir […]

Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘’teknoloji kabul modeli’’ (TKM, Technology Acceptance Model, TAM) olarak geçen kavramı açıklamaktır. TKM, basitçe bir bilgi sistemleri teorisidir ve insanların veya toplumun bir teknolojiyi nasıl kabul ettiğini açıklamaya ve teorik olarak modellemeyi amaçlar. Modele göre bir birey veya toplum, yeni bir teknoloji ile karşılaştığında bu yeni teknolojinin […]

Eski Sistemler (Legacy Systems)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, işletmelerin karşılaştığı önemli problemlerden birisi olan eski yazılım (legacy software) kavramını açıklamaktır. Bilişim teknolojisi oldukça hızlı bir şekilde yenilenmekte ve işletmeler de kendi imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda bu yeniliklere ayak uydurmaktadır. Ancak bazı durumlarda bazı yeniliklerin takip edilmesi ve uyarlanması, işletmenin bütün yazılım geçmişi için uygun olmamakta […]

Metcalfe Kuralı (Ağ Etkisi , Network Effect)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Metcalfe kanunu olarak geçen (Metcalfe’s Law) kavramı açıklamaktır. Literatürde ağ etkisi (network effect) olarak da geçmektedir. Kavram basitçe bir şebekedeki (ağdaki) kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak o şebekedeki trafiğin üssel olarak artacağı iddiasında bulunur. Örneğin buradaki şebekeyi bir telefon alt yapısı olarak düşünecek olursak aşağıdaki gibi […]

BT Altyapısının Şekillenmesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT, Information Technology, IT) konumlandırılması ve iş süreçleri, iş stratejisi ile BT stratejileri ve BT’nin durumunu açıklamaktır. Günümüzde yeni çıkan sektörlerin çoğu teknoloji etrafında şekillenmekte ve bu yeni sektörlerdeki başarılı şirketler de ancak teknolojiyi en iyi kullanan şirketler olabilmektedir. Örneğin amazon.com firması çoğu kaynakta en […]

BT'nin İşletmelere Etkisi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT, Information Technology, IT) işletmelere yaptığı etkileri açıklamaktır. Temel olarak bilişim teknolojilerinin bir işletmeye etkileri aşağıdaki açılardan ele alınabilir: Ekonomik Etkileri (Economic Impacts) İşlem Maliyeti Teorisi (Transaction Cost Theory) Vekil / Temsil / Ajans Teorisi (Agency Cost Theory) Organizasyonel ve Davranışsal Etkiler (Organizational and Behavioral […]