Risk Yönetim Bilgi Sistemi (RMIS)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

İngilizce literatürde, Risk Management Information Systems kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmışı olarak RMIS olarak da geçmektedir. Basitçe risk olabilecek bir ortamda, riskin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan, yönetim bilgi sistemleridir (Management Information System, MIS). Bazı kaynaklarda, bu sistemler üzerinden verilen hizmetler (services) de aynı şekilde kısaltılmaktadır (risk management information service, RMIS).

Temel olarak bir risk yönetim bilgi sisteminin 3 özelliğe hizmet etmesi beklenir:

1. Risk belirlenmesi ve değerlendirilmesi

2. Risk kontorlü

3. Risk finansmanı

Risk yönetim bilgi sistemlerinin en yoğun kullanıldığı alanlardan birisi de sigortacılıktır. Örneğin trafikteki bir aracın kasko bedelinin belirlenmesi sırasında onlarca farklı bilgi etkili olabilmektedir. Bütün bu bilgilerin otomatik olarak hesaplanması ve güncel olarak tutularak anlık hesaplamaların çıkarılması ancak bir yazılım yardımı ile olabilmektedir.

Risk yönetim bilgi sistemlerinin tarihçesine bakıldığında ilk defa 1982 yılında, riskmaster ismindeki yazılım dikkat çekmektedir. Bu yazılım, sigorta sektöründe önemli bir ivme kazandırmıştır. Yazılımın amaçlarından birisi de müşterilerin ihtiyaçlarını doğru hesaplamaya çalışmasıdır.

Günümüzde bu teknoloji özü itibariyle aynı kalmakla birlikte oldukça fazla yeni özellikle çalışmaktadır. Örneğin artık sigortacılık uygulamalarında riskin paylaşılması ilkesine dayanılarak çoğu sigorta müşterisinin üçüncü parti risk yönetim bilgi sistemleri kullandığı görülmektedir. Hatta birden çok risk yönetim bilgi sisteminin birbiri ile entegre çalışması da mümkündür. Bu birliktelik çeşitli şekillerde olabilmekte ve en yaygın kullanımı ise ana bir risk yönetim bilgi sistemine (master) diğerlerinden veri akması şeklindedir.

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.