Stratejik Yönetim

Vekalet Teorisi ve Temsil Maliyeti (Agency Theory and Agent Cost)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde İngilizce olarak “Agent” şeklinde geçen kelime aslında Türkçeye ajan veya acente olarak çevrilebilmektedir daha anlaşılır bir çeviri ise vekil veya vekalet olarak yapılabilir. İki kelime de aslında bir fail (principal) adına iş yapan kişi veya kurumu ifade etmektedir. Latince olarak literatüre girmiş qui facit per alium, facit per se […]

Yönetim Hevesi (Management Fad)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Zaman içerisinde çeşitli yönetim modalarının etkin olması ile yönetim kademesinin modaya uymak için yönetimde yapmış olduğu değişimdir. Genelde “moda ile gelen moda ile gider” ifadesine uygun olarak, bir yaklaşımın ihtiyaçtan değil, sırf moda olduğu için uygulanması, yeni bir moda çıkınca yine ihtiyaçtan değil de sırf moda olduğu için değişeceği anlamına […]

Conway Yasası (Conway's Law)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER 1968 yılındaki modüler programlama sempozyumunda Melvin Conway tarafından ortaya atılan bir kural/gözlemdir. Aşağıdaki şekilde ifade edilebilir[1]: “Sistemleri tasarlayan organizasyonlar ... kendi iletişim yapılarının birer kopyasını üretmekle sınırlıdır” Conway’in bu gözlemi aslında sosyal veya örgütsel bir gözlem olmakla birlikte çok sayıda espriye de konu olmuştur. Yaklaşım basitçe bir yazılımın geliştirilme sürecinde […]

Sonuç Tabloları (Payoff Tables)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sonuç tabloları, karar analizinde (decision analysis) kullanılan araçlardan birisidir. Herhangi bir karar öncesinde, kararların olası sonuçlarına göre bir tablo halinde gösterilmesi ve bu tablodaki değerlere göre seçim yapılması mümkündür. Örnek olarak bir yatırım yapmayı düşünen yatırımcının farklı alanlarda yatırım yapması durumunda farklı piyasa koşullarındaki beklentilerini gösteren aşağıdaki tabloyu ele alalım. […]

Teknolojik Tahmin (Technological Forecast)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Hemen hemen bütün çalışma alanlarının teknoloji ile yakından ilişkisi olduğu düşünülürse, herhangi bir teknolojik gelişmenin önceden tahmin edilmesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Teknolojik tahmin (veya öngörü) çoğu araştırmacıya göre mümkündür ve hatta yöntemleri belirlenmiştir. Örneğin Shannon teknolojik öngörüyü üç temele oturtmaktadır: Teknolojik olaylar ve yeterlilikler, oldukça organiza bir yapıda […]

Delfi Metodu (Delphi Method)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Delfi metodu, yapısal iletişim için geliştirilmiş ve genellikle geleceğe yönelik tahminler için kullanılan bir metotdur. Uzmanlardan oluşan bir tahmin grubunun iki veya daha fazla turda tahmin yaptığı bir oyun olarak görülebilir. İsmini Delfi dağının kahinlerinden almaktadır. Metot uzmanların tahmin ile ilgili görüşlerini yazılı olarak (kapalı usulde) toplar ve tahmini birleştirerek […]

Hawthrone Etkisi (Hawthrone Effect)

Yazan :Şadi Evren ŞEKER Literatürde etkinin ilk defa bulunduğu Amerikanın Chicago eyaleindeki Hawthrone Elektrik fabrikalarına atıfla Hawthrone etkisi veya sadece gözlemci etkisi (observer effect) olarak geçen yönteme göre, çalışanların kendilerini izleniyor hissetikleri ortamda daha verimli çalışmaktadır hipotezi yatar (McCarney ve diğ. 2007)(Fox ve diğ. 2008). Etkinin literatüre kazandırılması 1950 yılındaki Herny A. Landsberger’in 1924 ve […]

admin tarafından, Ekim 12, 2014 tarihinde yazıldı. | Stratejik Yönetim, Yönetim Organizasyon | A yorum var

Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yöntem, bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri temelli stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve daha çok McFarlan ve McKenney’in geliştirmiş olduğu BT Stratejik gözeneğine benzeyen bir yöntemdir. Yöntem ilk olarak 2002 yılında yayınlanmıştır (Ward, Peppard 2002). Gözenek modeli aşağıdaki şekilde modellenebilir.   Model yapısı itibariyle McFarlan gözeneğine çok benzemektedir ancak boyutlar biraz farklı […]

McFarlan ve McKenny BT Stratejik Gözeneği

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde McFarlan ve Kenney Grid olarak geçen ve Türkçeye McFarlan Gözeneği olarak çevrilebilecek olan yöntem, bir işletmenin bilişim teknolojileri (BT) konusunda strateji belirlemesini kolaylaştırmak amacıyla ilk defa McFarlan ve J.L. Kenney’in kitabı olan “Corporate information systems management: The issues facing senior executes” (Kurumsal bilgi sistemleri yönetimi: kıdemli yöneticilerin yüzleştiği meseleler) […]

Maslow’un İhtiyaçlar Piramiti ve Bilişim Sistemleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı Maslow’un ihtiyaçlar piramiti (veya Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi) olarak bilinen teorinin yönetim bilişim sistemleri (YBS) açısından uygulamalarına ve bu konudaki çalışmalara yer vermektir. Kısaca Maslow’un İhtiyaç Piramiti Çok kısa olarak bahsedilecek olursa, 1943 yılında Abraham Maslow tarafından bir kişinin ihtiyaç duyabileceği şeyler seviyelendirilmiştir (Maslow 1943). Kendini gerçekleştirme (Self […]