Stratejik Yönetim

Myers-Brigs Tip Göstergesi (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Esas itibariyle psikoloji alanında bir çalışma olmasına karşılık, bu yazıda daha çok yönetim ve daha da özelde yönetim bilişm sistemleri (YBS) açısından kavramın anlamını ve kullanımını açıklanacaktır. Myers ve Briggs tarafından geliştirilen yöntemde kişilikler 4 ana gruba bölünmüştür. Bu gruplarda kişilerin tercihlerine göre kişilik analizi yapılmaktadır. Her grup için iki […]

Max Weber ve Bürokrasi

Yazan  : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, yönetim ve organizasyon açısından Max Weber'in bürokrasi yaklaşımını açıklamaktır. Weber ve Çalışmaları Max Weber Alman kökenli bir sosyologtur ve çalışmalarını bu açıdan ele almak da mümkündür. Ancak sitenin genel yapısı itibariyle Weber'in bürokrasi yaklaşımını yönetim bilişim sistemleri açısı ile ele alacağız. Weber 1800'lerin sonları ve 1900'lerin başında […]

Arama Teorisi (Search Theory)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Mikro ekonomi çalışmalarında, arama teorisi, basitçe bir satıcının veya alıcının muhatabını bulması için harcaması gereken arama eylemini ifade eder. Örneğin bir araba satın almak isteyen müşteri, istediği özellikleri belirlemek, bu özelliklere göre araba satıcılarını dolaşmak, en uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünü bulmak için bir vakit harcar. Bu harcanan vakit ve […]

Kondratieff Dalgaları ve Yenilik

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde, Rus iktisatçı Nikolay Kondratieff (veya bazı kayanklarda Kondratiev olarak da yazılmaktadır) adına ithafen bu şekilde anılan ve makro iktisat seviyesindeki ekonomik hareketliliği modellemek için kullanılan dalga teorisidir. Basitçe kapitalist ekonominin belirli dönemleri olduğu ve bu dönemlerin birbirini tekrarladığını iddia etmiştir. Yani kapitalist sistemin kendisini yeninleme özelliği olduğunu ortaya koymuştur. […]

admin tarafından, Ağustos 29, 2014 tarihinde yazıldı. | Sistem Analizi Modellenmesi ve Tasarımı, Stratejik Yönetim, Yenilik (Innovation) | A yorum var

Bilişim Teknolojilerine Yatırım Nasıl Yapılır?

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teknoloji yatırımı sırasında dikkat edilecek hususları 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Teknik uygunluk Ekonomik uygunluk İşlevsel uygunluk Bir projenin başlangıcı aşamasında, projenin sonuçlarının kestirilmesi ve proje ile ilgili stratejik kararların verilmesi yukarıdaki bu 3 maddeye göre yapılabilir. Teknik uygunluk aşamasında, işletmenin mevcut teknolojik yapısı ile yeni projenin teknik açıdan […]

Büyük Veri (Big Data)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde büyük veri (big data) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Büyük veri en basit anlamıyla, bilgisayarların işleyemeyeceği kadar büyük veri demektir. Bu yüzden büyük verinin boyutu sürekli olarak artmaktadır. Yani bir bilgisayar tarlasının (computer farm) işleyebileceği miktar, işlemcilerde, yazılım dünyasında, bağlantı hızlarında v.b. olan teknolojik yeniliklerle sürekli arttırılmakta […]

NORA (Non-Obvious Relationship Awareness) Görülmez İlişki Farkındalığı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde kısaca NORA olarak geçen ve İngilizce Non-Obvsious Relationship Awareness kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçe’ye görülmez ilişki (bağlantı) farkındalığı olarak çevrilebilecek olan kavramı açıklamaktır. Kavram basitçe, birden fazla veri kaynağı kullanılarak, veri kaynaklarının tek başına çıkarım için yeterli olmadığı sonuçlara ulaşmayı hedefler. İlk başlarda, terörist grupları […]

Teknoloji Hayat Döngüsü (Technology Life Cycle)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde Teknoloji Hayat Döngüsü (THD, Technology Life Cycle) kavramını açıklamaktır. Teknoloji hayat döngüsü, literatürdeki diğer bir kavram olan ürün hayat döngüsü (product life cycle) model alınarak geliştirilmiştir. Teknoloji ile ilgili hayat döngüsü bir S eğrisine benzetilebilir ve genel olarak aşağıdaki şekilde bir zaman/kazanç ilişkisine sahiptir: Şekilde de […]

Yenilik Yayılımı (Diffusion of Innovations)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘’yenilik yayılması’’ (diffusion of innovations) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Yenilik (innovation) hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni fikir ve teknolojiler ile karşılaşmak ile başlayan ve bu fikir ve teknolojileri benimsemek veya reddetmek ile neticelen bir süreçtir. Yenilik yayılması kavramı ise, yeni fikir ve teknolojilerin bir […]

BT Altyapısının Şekillenmesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT, Information Technology, IT) konumlandırılması ve iş süreçleri, iş stratejisi ile BT stratejileri ve BT’nin durumunu açıklamaktır. Günümüzde yeni çıkan sektörlerin çoğu teknoloji etrafında şekillenmekte ve bu yeni sektörlerdeki başarılı şirketler de ancak teknolojiyi en iyi kullanan şirketler olabilmektedir. Örneğin amazon.com firması çoğu kaynakta en […]