Coupling and Cohesion (Bağlama ve Yapışma)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Yazılım mühendisliğinde modelleme sırasında sistemde bulunan varlıkların ilişkilerini belirlemeye yarayan bir terimdir. Genellikle yapışma (cohesion) teriminin tersi anlamda kullanılır. Yani yüksek bağlama (high coupling) düşük yapışma (low cohesion) anlamında gelmektedir. Nesnelerin birbirine bağlanması (coupling) ve yapışması (cohesion) arasındaki en önemli fark bağlanmanın düşük olmasının yani yapışmanın yükesek olmasının iki nesnenin birbirinden mümkün olduğunca izole olmasıdır. Yani bir nesnede yapılan bir değişim diğer nesnede güncelleme gerektirmez. Ayrıca iki nesne iyi tanımlanmış ve kontrolü kolay bir arayüz üzerinden iletişim içerisindedirler. Sistem modellemede ve nesneler arası ilişki tanımlamada düşük bağlama ve yüksek yapışma (low coupling high cohesion) sloganı kullanılır. Bu sayede nesnelerin birbirinden mümkün olduğunca bağımsız olması ve sistemin modüler bir tasarıma sahip olması hedeflenir. Ancak bazı durumlarda performans ve hız endişesinden dolayı bu kural çiğnenebilir.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.