Bilgisayar Destekli Telefon Anketi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı, bilgisayar destekli telefon anketleri (BDTA, Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI) kavramını açıklamaktır.

Kavram, en basit haliyle, telefonda yapılan anket çalışmalarının bilgisayar desteği ile daha verimli hale getirilmesi olarak yorumlanabilir. Uygulamada, anket yapan kişinin bilgisayarda yazılı bir metni okuması, ve muhatabın verdiği mikro-verileri (microdata) kaydetmesi şeklinde gerçekleşir. Yazılımın bir özelliği de, verilen cevaplara göre bir sonraki soruyu yönlendirmesi ve anketin cevaplara göre dinamik olarak değişmesidir.

BDTA aşağıdaki özelliklerde olabilir:

ACTI (Automatic Computer Telephone Interviewing, Otomatik Bilgisayar Telefon Anketi)

Bu kavramın BDTA’dan farkı, bir operatör kullanılmasının dışında, doğrudan bilgisayarın soruları okuması ve muhatabın sesli cevaplarını bir ses anlama yazılımı ile algılamasıdır. Bazı durumlarda ses anlama yazılımı yerine telefonunun klavyesinden tuşlara basılarak verilen cevaplar da kullanılabilir.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.