Felsefe

Detaylandırma Olasılık Modeli (Elaboration Likelihood Model)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde kısaca ELM olarak da geçen model, çift süreç teorisine (dual processing theory) dayanmaktadır ve bir karar verme veya ikna sürecinin paralel giden iki farklı süreç tararafından etkilendiği gerçeği üzerine kuruludur. Karar verme sürecini yüksek detaylandırmadan (high elaboration) düşük detaylandırmaya (low elaboration) doğru derecelendirir. Buna göre açık olan üzerinde fikir […]

Dijitalleşme

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar bilimlerindeki dijitalleşme kavramını anlatmak değildir. Bu yazı işletme dünyasındaki dijitalleşme kavramını açıklamak için yazılmıştır. Bilgisayar bilimleri daha çok dünyada bulunan veri kaynaklarının dijital ortama çevrilmesi ile ilgilenir. Örneğin bir resim, bir ses veya ortamın nem değerini çeşitli duyargalar (sensor) vasıtası ile alıp, sayısal (dijital) verilere çevirmek […]

Etiğin Kaynağı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, genel olarak etik (ahlak) kavramını açıklamak ve çeşitli kaynaklarla ele almaktır. Kavramın bu sitede açıklanmasının sebebi daha sonra eklenecek olan yazılım etiği, yönetim etiği gibi kavramlara temel teşkil etmesidir. Etik kavramı tarih boyunca çok çeşitli açılardan ve çok sayıdaki düşünür tarafından ele alınmıştır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde […]

Sosyal Sermaye (Social Capital)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sosyoloji ve ekonomi çalışmalarının ortak ilgi alanıdır. Bir topluluğun birlikte olmasından kaynaklanan ekonomik değer ile ilgilenir. Örneğin sosyal ilişkilerin bir değeri olduğu söylenebilir. Peki bu değer nasıl ölçülür veya nasıl arttırılabilir, yönetilebilir, taşınabilir? Gibi soruların cevaplarını arar. Basitçe fiziksel sermaye (physical capital) veya üniversite eğitimi (kültürel sermaye) bir değer artışı […]

admin tarafından, Mart 23, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Felsefe | A yorum var

Çevrimiçi Kimlik (Online Identity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevrimiçi ortamlarda oluşturulan kimliklere verilen isimdir. Basitçe bir kişiliği ifade eder. Bu kimlik sanal/uydurma veya gerçek kimlik olarak sınıflandırılabileceği gibi bazı çalışmalar açısından da bir kişinin birden fazla kişiliği yansıttığı göz önüne alındığında, bütün kimliklerin gerçek olduğu söylenebilir. Internet sitelerinde, sosyal ağlarda, internet üzerinde oynanan oyunlarda kişiler kendilerini birebir yansıtan […]

admin tarafından, Mart 18, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Felsefe, Genel, Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

AntiPozitivizm

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde antipozitivizm olarak geçen kavramı açıklamaktır. Açıklamaya başlamadan önce, belirtmek gerekir ki, her anti- ön eki ile başlayan kavram gibi antipozitivizm de pozitivizm kavramını kabul etmektedir. Hatta doğru ve faydalı da bulmaktadır. Antipozitivist yaklaşım daha çok pozitivizmin doğasında yer alan, deneycilik (deneysellik, emprisyonizm) veya bilimsel metotların sosyal […]

admin tarafından, Mart 11, 2014 tarihinde yazıldı. | Felsefe | A yorum var

Positivism

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pozitivizm bilimsel bir akımdır ve bilginin kökeni 5 duyu ile algılanabilen ve deneylerle sınanabilen somut olgulara dayandırır. Buna göre bilimsel bilginin (scientific knowledge) tek doğru olduğu kabul edilir. Bilim dışındaki kaynaklardan gelen bilgilerin doğru kabul edilmesi, pozitivist bakış açısına göre hata olur.  Örneğin, hissi bazı bilgiler, din kaynaklı bilgiler, metafiziksel […]

admin tarafından, Mart 6, 2014 tarihinde yazıldı. | Felsefe | A yorum var