Bilgi Çalışanları (Knowledge Workers)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı literatürde bilgi işçileri (knowledge worker) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Bilgi işçileri, sermayesi bilgi olan iş sahalarında çalışan kişileri ifade eder. Örneğin yazılım mühendisleri, hekimler, mimarlar, akademisyenler, mühendisler, bilim adamları, muhasebeciler veya hakimler gibi meslek erbapları elde etmiş oldukları eğitim ve bu eğitimin üzerine inşa ettikleri tecrübe ve nihayetinde sahip oldukları bilgi ile kazanmaktadır.

Bilgi işçilerinin tek cümlelik tanımı ‘yaşamak için düşünmek’ şeklinde ifade edilebilir.

Bilgi çalışanlarını diğer çalışanlardan ayıran en önemli fark, rutin olmayan işlerde çalışıyor olmalarıdır.  Bu tip çalışmalar, basitçe çalışmanın her aşamasında zihni bir çalışmayı gerektirir ve problem çözümleme için tümden gelim, tüme varım, yaratıcı düşünme, hayal gücü, analiz ve sentez gibi yetenekleri gerektirir.

Konu üzerindeki çalışmaları ile tanınan Micheal Mcdernott, bu çalışan grubu için vakitlerinin %38’lik kısmını bilgiyi aramak için harcadıklarını ve çoğunun patronları ile farklı mekanlarda olduğunu yazmıştır. Çoğu bilgi çalışanı, işletmeler ile farklı zaman dilimlerinde veya farklı binalarda (örneğin havaalanı lounge’ları, ev ofisleri, oteller vs. ) çalışarak ürettikleri bilgiyi işletmelere transfer etmektedirler.

Bilgi çalışanları, almış oldukları yüksek maaşlardan dolayı altın yakalılar (golden collar) olarak da adlandırılırlar. Çoğu bilgi çalışanı, aslında kendi işinin patronudur, ne zaman ve ne şekilde çalışacağını kendisi belirler, bu özellikleri bir avantaj gibi görülse de, yapılan araştırmalar bilgi çalışanlarının ‘tükenmişlik’ problemine çok daha yakın olduğunu göstermiştir. Bilgi çalışanlarının önemli bir problemi kendi zamanlarını ve enerjilerini doğru kontrol edebilecek iradeye ve tecrübeye zamanla ulaşıyor olmaları ve çoğunun bu seviyeye gelene kadar oldukça yıpratıcı aşamalardan geçiyor olmasıdır.

Bilgi çalışanlarının karakteristik özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 

Ayrıca bilgi çalışanlarının aşağıdaki konularla ilgilenmeyeceği söylenebilir:

 

Yukarıdaki yapılması genelde istenmeyecekler listesinin aşağıdakilerden ayırt edilmesi gerekir:

 

Bu işlemler rutin ve bilgi çalışanları için düşük işler gibi görünebilir ancak göründüklerinin aksine oldukça değerli ve önemli işlerdir.

Genel olarak, bilgi çalışanlarının bir işletmeye en büyük katkısı, bilgi nakitleridir (knowledge assets). Genelde ölçülmesi kolay olmasa da bilgi nakitleri, firmanın entellektüel sermayesinin (intellectual capital) artışı anlamına gelir. Bilgi nakitlerinin ticari olarak değeri olduğu veya paraya çevrilebilir olduğu anlarda, genelde bu nakitler patent ile koruma altına alınır.

Reinhard(2011) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre bilgi çalışanları aşağıdaki 10 durumdan birisinde çalışabilir:

 

Rol

Tanım

Yapılan Bilgi Faaliyetleri

Literatür Kaynakları

Kontrolcü (Controller) Temel enformasyon çerçevesinde organizasyonel performansı izleyen kişlerdir Analiz,Yayma,

Enformasyon organizasyonu,

Gözleme (monitoring)

(Moore and Rugullies, 2005) (Geisler, 2007)
Yardımcı (Helper) Bir problemi çözdüğü zaman elde ettiği bilgiyi diğer insanlara aktaran kişi. Yetkilendirme,Analiz,Yayma,

Geri besleme,

Enformasyon Arama

Öğrenme,

Ağ çalışması

(Davenport and Prusak, 1998)
Öğrenici (Learner) Kişisel beceri ve rekabet üstünlüğünü geliştirmek için bilgiyi alan kişiler. Edinim,Analiz,Uzman araması, enformasyon araması, öğrenme, hizmet arama
Bağlayıcı (Linker) Farklı kaynaklardan gelen bilgileri bağlayarak yeni bilgiler üreten kişiler. Analiz,Yayma, Bilgi bulma,

Bilgi organizasyonu,

Bağlantı çalışması

(Davenport and Prusak, 1998)(Nonaka and Takeushi, 1995)(Geisler, 2007)
Ağcı (Networker) Kendileri ile benzer alanlarda çalışan kişileri ve organizasyonları bulup bu kişilerle bilgi paylaşımı için işbirliği yapan kişiler. Analiz, yayma, uzman bulma, gözlemleme, bağlantı çalışması, servis bulma (Davenport and Prusak, 1998)[(Nonaka and Takeushi, 1995) (Geisler, 2007)
Organizeci(Organizer) Kişisel veya organizasyonel planlama ile ilgilenen kişiler (mesela yapılacak işlerin listesini tutan kişiler) Analiz, bilgi bulma, gözlemleme, bağlantı çalışması (Moore and Rugullies, 2005)
Alıcı/Toplayıcı(Retriever) Verilen bir başlık ile ilgili bilgi toplayan kişiler. Edinme, Analiz, Uzman bulma, bilgi bulma, bilgi organizasyonu, gözlemleme (Snyder-Halpern et al., 2001)
Paylaşıcı (Sharer) Bir toplulukta bilgiyi yayan kişiler Yetkilendirme, eş-yetkilendirme, yayma, bağlantılama (Davenport and Prusak, 1998)(Brown et al., 2002) (Geisler, 2007)
Çözücü (Solver) Karşılaşılan problemlere çözüm bulan kişiler. Edinim, analiz, yayma, bilgi bulma, öğrenme, servis bulma (Davenport and Prusak, 1998)(Nonaka and Takeushi, 1995)(Moore and Rugullies, 2005)
İzleyici(Tracker) Organizasyonel veya kişisel boyuttaki faaliyetleri izleyerek problem olabilecek faaliyetleri önceden belirleyen kişiler. Analiz, bilgi bulma, gözlemleme, bağlantılama (Moore and Rugullies, 2005)

 

45 responses to “Bilgi Çalışanları (Knowledge Workers)”
 1. ... [Trackback]

  [...] Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 2. ... [Trackback]

  [...] Read More Info here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 3. dewaqq dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] There you can find 65770 additional Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 4. ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 5. natural oil dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 6. ... [Trackback]

  [...] Here you can find 61522 additional Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 7. ... [Trackback]

  [...] Read More Information here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 8. cold war exploit dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More Information here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 9. Dermal cosmetics dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] There you can find 80904 additional Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 10. ... [Trackback]

  [...] Read More here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 11. ... [Trackback]

  [...] Find More Information here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 12. ... [Trackback]

  [...] Read More on to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 13. lợn đẻ dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 14. ... [Trackback]

  [...] Here you can find 52607 additional Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 15. ... [Trackback]

  [...] There you will find 5705 additional Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 16. ... [Trackback]

  [...] Read More Information here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 17. ... [Trackback]

  [...] Find More here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 18. central shop cvv dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 19. sulapqq dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 20. get more dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Here you will find 89596 more Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 21. cc dumps forum dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 22. homes with pool dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 23. ... [Trackback]

  [...] Read More on to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 24. dumps store dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More Information here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 25. 먹튀사이트 dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More Info here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 26. white leaf dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Read More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 27. official source dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Here you can find 87522 additional Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 28. ... [Trackback]

  [...] Here you can find 22591 more Information to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 29. ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 30. elang qq dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Find More Info here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 31. ... [Trackback]

  [...] Here you will find 91148 more Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 32. Іt’s really a coolⅼ and heⅼpful piece of info. I am happy that you shared this
  helρful information with us. Please keep us infoгmed like this.
  Thanks for sharing.

 33. ... [Trackback]

  [...] Info on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 34. ... [Trackback]

  [...] There you can find 17573 additional Information on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 35. cvv2 shop dedi ki:

  ... [Trackback]

  [...] Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 36. ... [Trackback]

  [...] Find More on to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 37. ... [Trackback]

  [...] Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 38. ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 39. ... [Trackback]

  [...] Read More to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 40. ... [Trackback]

  [...] Find More on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 41. ... [Trackback]

  [...] Find More here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 42. ... [Trackback]

  [...] There you will find 83559 additional Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 43. ... [Trackback]

  [...] There you will find 37409 more Info to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 44. ... [Trackback]

  [...] Find More here on that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

 45. ... [Trackback]

  [...] Read More here to that Topic: mis.sadievrenseker.com/2014/02/bilgi-calisanlari-knowledge-workers/ [...]

Leave a Reply