PERT Diyagramı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı, literatürde PERT (Program Evaluation and Review Techniques) olarak geçen yöntemi açıklamaktır. Yönteme, Türkçede program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği olarak karşılık bulunabilir.

Yöntem ilk olarak 1950’lerde Amerikan donanmasının geliştirmekte olduğu Polaris deniz altı projesinde kullanılmış ve yapılan araştırmalara göre donanmaya 2 yıllık bir geliştirme süresi kazandırmıştır.

PERT diyagramı, şekil teorisine (graph theory) dayanmaktadır ve projedeki olayları düğümlerde (nodes) ve olaylar arası bağlantıları kenarlarda (edges) göstermeyi amaçlar.

Gantt çizelgesi, olayların paralelliğini göstermek için oldukça başarılı olmakla beraber, olaylar arasındaki etkileşimi (hangi olayın hangi olaya bağlı olduğunu) göstermekte yetersizdir.

pert1

Örneğin yukarıda örnek olarak verilen PERT diyagramının Gantt çizelgesi aşağıdaki şekildedir.

pert2

Yukarıdaki Gantt çizelgesinden, bir önceki PERT diyagramı çıkarılabileceği gibi aşağıdaki PERT diyagramı da çıkarılabilir.

pert3

Diğer bir deyişle, Gantt çizelgesindeki A ve E işlerinin hangisinin, kendisinden sonra gelecek olan B veya F işine bağlı olduğu belirtilmemiştir. Hatta yine yukarıdaki Gantt çizelgesinden aşağıdaki PERT diyagramının çizilmesi de mümkündür:

pert4

Buradan da anlaşılacağı üzere, bir Gantt çizelgesini ifade eden çok sayıda PERT diyagramı çizilebilmektedir ve dolayısıyla PERT diyagramı, Gantt çizelgesine göre daha fazla anlatma yeteneğine sahiptir.

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.