Yönetim Hevesi (Management Fad)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Zaman içerisinde çeşitli yönetim modalarının etkin olması ile yönetim kademesinin modaya uymak için yönetimde yapmış olduğu değişimdir. Genelde “moda ile gelen moda ile gider” ifadesine uygun olarak, bir yaklaşımın ihtiyaçtan değil, sırf moda olduğu için uygulanması, yeni bir moda çıkınca yine ihtiyaçtan değil de sırf moda olduğu için değişeceği anlamına gelmektedir.

Genelde bir yönetim değişikliğinin kavramsal farkındalık ve derin analizler sonucunda yönetimin yeni fikirleri hayata geçirmesi ile yaşanan bir süreç olması gerekir [1]. Ayrıca yönetimdeki değişikliklerin organizasyon kültürüne, organizasyon politikalarına ve organizasyonun yapılanmasına hem etkileri olması gerekir hem de bu kavramlardan etkilenmesi beklenir. Yapılan çalışmalarda bu şekildeki değişimlerin en az 3 ile 5 yıl arasında vakit aldığına dikkat çekilmekte ve bu süreden kısa olan yönetim yaklaşımındaki değişimlerin bir yönetim hevesi olarak adlandırılabileceğini ortaya koymaktadır [2].

Genel Özellikleri

Örnekler

Adrian Furnham, çalışmasında 1950 ve 1990’lı yıllar arasında moda olmuş yönetim yaklaşımlarını bir liste halinde toplamıştır [3].

Referanslar

 

[1] Christensen, Clayton M. and Michael E. Raynor, "Why Hard-Nosed Executives Should Care About Management Theory," Harvard Business Review, Vol. 81, No. 9, Sept. 2003, pp. 66-74

[2] Ponzi, Leonard J. and Michael Koenig, "Knowledge Management: Another Management Fad?," Information Research, Vol. 8, No. 1, Oct. 2002, paper no. 145.

[3] Furnham, Adrian, Management and Myths: Challenging Business Fads, Fallacies and Fashions, Palgrave Macmillan, Basingstoke, U.K., 2004, p. 17.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.