Enterprise Resource Planning

Boğa Kamçısı Etkisi (Bullwhip Effect)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Ekonomide, ve özellikle tedarik zinciri yönetiminde yaşanan suni dalgalanmaları ifade etmek için kullanılır. Bir kamçının yapmış olduğu yukarı ve aşağı hareketleri tedarik sürecinde verilen siparişlerin iniş ve çıkışı olarak görmek mümkündür. Her işletme tedarikçisi olan işletmelere farklı zamanlarda farklı miktarlarda siparişler vermektedir. Şayet ihtiyaçlarını doğru olarak tahmin edebilirse ve doğru […]

Olumsallık Kuramı (Durumsallık Kuramı, Contingency Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teoriye ismini veren “Contingency” kelimes, Türkçeye ihtimal, değişkenlik, belirsizlik gibi kelimelerle çevrilebilir. Kabaca, teori dünyadaki her şeyin ve kurumların (organizasyonların) da belirsizlik içerdiğini ve dolayısıyla belirsiz ortamlarda kesin doğruların savunulamayacağını söyler. Yani aslında bir organizasyonlar için en iyi yönetim şekli, en iyi teşkilatlanma gibi çok sayıda en iyi ile başlayan […]

McFarlan ve McKenny BT Stratejik Gözeneği

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde McFarlan ve Kenney Grid olarak geçen ve Türkçeye McFarlan Gözeneği olarak çevrilebilecek olan yöntem, bir işletmenin bilişim teknolojileri (BT) konusunda strateji belirlemesini kolaylaştırmak amacıyla ilk defa McFarlan ve J.L. Kenney’in kitabı olan “Corporate information systems management: The issues facing senior executes” (Kurumsal bilgi sistemleri yönetimi: kıdemli yöneticilerin yüzleştiği meseleler) […]

DeLone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde bilgi sistemlerinin (BS) başarı modeli (Information System Success Model, IS Success model) veya DeLone ve McLean BS başarı modeli (DeLone and McLean IS Success Model) olarak geçen kavramdır. Modelin amacı, BS için başarıyı etkileyen kriterleri araştırmak ve bu kriterler üzerine bir model inşa etmektir. Model ilk kez 1991 yılında […]

Max Weber ve Bürokrasi

Yazan  : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, yönetim ve organizasyon açısından Max Weber'in bürokrasi yaklaşımını açıklamaktır. Weber ve Çalışmaları Max Weber Alman kökenli bir sosyologtur ve çalışmalarını bu açıdan ele almak da mümkündür. Ancak sitenin genel yapısı itibariyle Weber'in bürokrasi yaklaşımını yönetim bilişim sistemleri açısı ile ele alacağız. Weber 1800'lerin sonları ve 1900'lerin başında […]

Dijitalleşme

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar bilimlerindeki dijitalleşme kavramını anlatmak değildir. Bu yazı işletme dünyasındaki dijitalleşme kavramını açıklamak için yazılmıştır. Bilgisayar bilimleri daha çok dünyada bulunan veri kaynaklarının dijital ortama çevrilmesi ile ilgilenir. Örneğin bir resim, bir ses veya ortamın nem değerini çeşitli duyargalar (sensor) vasıtası ile alıp, sayısal (dijital) verilere çevirmek […]

PERT Diyagramı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde PERT (Program Evaluation and Review Techniques) olarak geçen yöntemi açıklamaktır. Yönteme, Türkçede program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği olarak karşılık bulunabilir. Yöntem ilk olarak 1950’lerde Amerikan donanmasının geliştirmekte olduğu Polaris deniz altı projesinde kullanılmış ve yapılan araştırmalara göre donanmaya 2 yıllık bir geliştirme süresi kazandırmıştır. PERT […]

Bilişim Teknolojilerine Yatırım Nasıl Yapılır?

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teknoloji yatırımı sırasında dikkat edilecek hususları 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Teknik uygunluk Ekonomik uygunluk İşlevsel uygunluk Bir projenin başlangıcı aşamasında, projenin sonuçlarının kestirilmesi ve proje ile ilgili stratejik kararların verilmesi yukarıdaki bu 3 maddeye göre yapılabilir. Teknik uygunluk aşamasında, işletmenin mevcut teknolojik yapısı ile yeni projenin teknik açıdan […]

Teknoloji Hayat Döngüsü (Technology Life Cycle)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde Teknoloji Hayat Döngüsü (THD, Technology Life Cycle) kavramını açıklamaktır. Teknoloji hayat döngüsü, literatürdeki diğer bir kavram olan ürün hayat döngüsü (product life cycle) model alınarak geliştirilmiştir. Teknoloji ile ilgili hayat döngüsü bir S eğrisine benzetilebilir ve genel olarak aşağıdaki şekilde bir zaman/kazanç ilişkisine sahiptir: Şekilde de […]

Eski Sistemler (Legacy Systems)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, işletmelerin karşılaştığı önemli problemlerden birisi olan eski yazılım (legacy software) kavramını açıklamaktır. Bilişim teknolojisi oldukça hızlı bir şekilde yenilenmekte ve işletmeler de kendi imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda bu yeniliklere ayak uydurmaktadır. Ancak bazı durumlarda bazı yeniliklerin takip edilmesi ve uyarlanması, işletmenin bütün yazılım geçmişi için uygun olmamakta […]