Enterprise Resource Planning

BT Altyapısının Şekillenmesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT, Information Technology, IT) konumlandırılması ve iş süreçleri, iş stratejisi ile BT stratejileri ve BT’nin durumunu açıklamaktır. Günümüzde yeni çıkan sektörlerin çoğu teknoloji etrafında şekillenmekte ve bu yeni sektörlerdeki başarılı şirketler de ancak teknolojiyi en iyi kullanan şirketler olabilmektedir. Örneğin amazon.com firması çoğu kaynakta en […]

BT'nin İşletmelere Etkisi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT, Information Technology, IT) işletmelere yaptığı etkileri açıklamaktır. Temel olarak bilişim teknolojilerinin bir işletmeye etkileri aşağıdaki açılardan ele alınabilir: Ekonomik Etkileri (Economic Impacts) İşlem Maliyeti Teorisi (Transaction Cost Theory) Vekil / Temsil / Ajans Teorisi (Agency Cost Theory) Organizasyonel ve Davranışsal Etkiler (Organizational and Behavioral […]

Karar Destek Sistemleri (KDS, Decision Support Systems, DSS)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems) Bu yazının amacı, literatürde karar destek sistemleri (KDS, ing. Decision Support Systems, DSS) olarak geçen sistemleri açıklamaktır. En basit anlamıyla, bir karar aşamasında, toplanmış bilgilerden faydalanarak karar vermeyi kolaylaştıran sistemlerdir. Günümüzde karar destek sistemleri bilgisayar tabanlı, insan tabanlı veya ikisinin karışımı şeklinde tasarlanmaktadır. KDS, […]

Kapasite Planlama / Yönetim (Capacity Planning / Management)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kapasite planlaması, en basit tanımıyla, bir şirketin ürünleri için gelen değişken talepleri karşılamak üzere üretiminde yaptığı planlamadır[1]. Literatürde, kapasite yönetimi (capacity management) kavramı ile genelde aynı anlamda kullanılmasına karşılık, kapasite yönetimi, genelde bilişim teknolojilerinin (information technology) sisteme dahil edilmiş hali anlamına gelmektedir. ITIL (Information Technology Infrastructure Library, Bilgi Teknolojileri Altyapı […]

Yazılım Kaynakları

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 02:18, 8 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, yönetim bilişim sistemleri (MIS) açısından yazılım kaynaklarını açıklamaktır. Yazılımlar genel olarak aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir: Konu başlıkları 1 Bilgi Teknolojileri Firmaları 2 Büyük ölçekli çözümler (Enterprise software solutions) 3 Bulut Bilişim (Cloud Computing) 4 Açık Kaynaklı Yazılımlar (Open Source Softwares) 5 Kurum […]

Sistem

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:21, 10 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, en basit terimlerden birisi olan Sistem kelimesini açıklamaktır. Bir kelime ne kadar basit ve ne kadar sık kullanılıyorsa açıklaması da bir o kadar zor olur. Kelime esas olarak İngilizcedeki System kelimesinden Türkçeye Sistem olarak girmiştir (veya diğer başka bir dilden de girmiş […]

MRP II (Manufacturing Resource Planning) Üretim Kaynak Planlaması

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:09, 9 Mayıs 2013 (EEST) MRP II, İngilizce "Manufacturing Resource Planning" kelimelerinin baş harflerinde oluşur ve Türkçede Üretim Kaynak Planlaması olarak geçer. Sonunda ise 2 anlamında roma rakamları ile II yazılmaktadır, bunun sebebi bir alt seviyesinde ve tarihsel olarak daha önce ortaya atılmış olan "Material Requirements Planning" kelimelerinin baş harflerinden […]

BOM (Bill of Materials) Ürün Reçetesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 04:14, 9 Mayıs 2013 (EEST) BOM kelimesi, İngilizce "Bill of Material" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve ürün reçetesi anlamındadır. Basitçe üretim yönetimi sırasında, bir ürünün meydana gelebilmesi için gereken hammadde, yarı mamül veya kısaca tedarik edilmesi gereken ürünleri belirtir. Örneğin bir ayakkabı üretimi sırasında, bir çift ayakkabı için, ayakkabının tabanı, […]

CBOM

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 05:28, 9 Mayıs 2013 (EEST) CBOM kelimesi, ingilizce olarak "Configurable Bill of Material" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur ve Türkçede "Ayarlanabilir Ürün Reçetesi" anlamına gelmektedir. Klasik ürün reçetesinden en temel farkı çeşitli durumlarda reçetenin değiştirilebilmesidir. SAP® firması tarafından bu yaklaşıma Süper BOM [1] ismi de verilmektedir. Genellikle bir ürün çeşiti altında […]

Ana Üretim Planlaması (Master Manufacturing Planning)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 20:14, 9 Mayıs 2013 (EEST) Ana üretim planlaması, genelde ERP sistemlerinin, çoğu zaman da MRP veya MRPII sistemlerinin bir alt modülü olarak görülebilir. En basit anlamda tanımı [1] her bir mal ve her bir zaman dilimi için yapılan insan, makine, depo gibi kaynakların planlanmasıdır. MPS aslında üç temel bölümden oluşur. […]