Veri Madenciliği (Data Mining)

Kitle Kaynak (Crowdsourcing)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kelime kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ile dış kaynak anlamındaki “out source” kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir portmanto kelimedir ve kabaca bir kurumun ihtiyacı olan kaynakları çevrim içi kitleden elde etmesi anlamına gelmektedir. Buradaki iki kelimeyi, yani kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ve kaynak anlamındaki “source” kelimelerini açıklamaya çalışalım. İnternetin kullanımı […]

Sosyal Baskı Teorisi (Social Dominance Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Toplumsal baskı teorisi, temel olarak toplum birimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ve toplumun yapısını ve toplumsal hiyerarşiyi koruma güdüsünü inceleyen teoridir [1]. Teori üç temel üzerine inşa edilmektedir ve toplumsal eşitsizlikleri (dengesizlikleri) bu üç temel ile açıklamaktadır. 1. Kurumsallaşmış Ayrımcılık (Institutional Discrimination) 2. Toplu bireysel ayrımcılık (Aggregated Individual Discrimination) 3. Davranışsal […]

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Teorisi (Hofstede's Cultural Dimensions Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sosyal yapıda varlık teşkil eden herhangi bir işletmenin, bir kurumun veya bir bireyin kültürler arası iletişim seviyesini ölçmek için kullanılan çerçevenin adıdır ve literatüre ilk defa Geert Hofstede tarafından kazandırıldığı için bu isimle anılmıştır. Teorinin çok farklı amaçlarla farklı disiplinler tarafından kullanıldığı söylenebilir. Örneğin kültürler arası sosyal davranışlar, sosyoloji, uluslar […]

Ayrımın Altı Derecesi (Six Degrees of Separation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Ayrımın altı derecesi, iki birey arasında altı adımda ilişki kurulacağını iddia eden bir sosyal teoridir. Buna göre örneğin arkadaşımın arkadaşı şeklinde ilişki kurulacaksa arada 5 kişi veya daha az kişi kullanılarak iki kişi birbirine bağlanabilir. Erken Yaklaşımlar Kavramın gelişmesinde önemli rol oynayan erken dönem sosyal araştırmalardan aşağıdaki şekilde bahsedilebilir: Küçülen […]

admin tarafından, Şubat 2, 2015 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sosyal Ağ Analizi, Yönetim Organizasyon | A yorum var

Arkadaşlık Paradoksu (Friendship Paradox)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İstatistiksel olarak bir kişinin arkadaşlarının ortalama arkadaş sayısının o kişiden daha fazla olması durumudur. Örneğin bir sosyal ağdaki x kişisinin arkadaş sayısı n ise, x kişisinin n arkadaşının ortalama arkadaş sayıları n’den büyüktür şeklinde tanımlanabilir. Bu durumun sebebi basitçe bir kişinin sosyal ağdaki arkadaşlarının aslında sosyal ağdaki arkadaş sayısı çok […]

admin tarafından, Ocak 26, 2015 tarihinde yazıldı. | Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Aktör Ağ Teorisi (Actor Network Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İngilizce literatürde Actor Network Theory olarak geçen ve bazı kaynaklarda ANT olarak kısaltılan terim, Türkçe kaynaklarda aktör ağ teorisi veya aktör şebeke kuramı olarak geçmektedir. Çok kısaca, ANT toplumsal olayların analizinde, insanların dışındaki varlıkları da birer aktör olarak kabul etmektedir. Örneğin Türkiyedeki güneydoğu anadolu projesinde (GAP), Atatürk Barajının kendisi veya […]

Sosyal Arama (Social Search)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde sosyal arama (social search) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Kavramın aslında internetteki diğer aramalardan prensipte bir farkı yoktur. Arama işlemi yine web üzerinden yapılır. Tek belirgin farkı, aramanın sosyal ağlar ve özellikle aramanın yapıldığı sosyal ağ ile sınırlı veya öncelikli olmasıdır. Sosyal aramanın en önemli özelliği, sosyal […]

admin tarafından, Haziran 18, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Metin Madenciliği (Text Mining)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde metin madenciliği (text mining) veya metin veri madenciliği (text data mining) kavramını açıklamaktır. En basit anlamda, metin madenciliği çalışmaları metni veri kaynağı olarak kabul eden veri madenciliği (data mining) çalışmasıdır diğer bir tanımla metin üzerinden yapısallaştırılmış (structured) veri elde etmeyi amaçlar. Örneğin metinlerin sınıflandırılması, bölütlenmesi (clustering), […]

admin tarafından, Haziran 15, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Veri Madenciliği (Data Mining) | A yorum var

Büyük Veri (Big Data)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde büyük veri (big data) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Büyük veri en basit anlamıyla, bilgisayarların işleyemeyeceği kadar büyük veri demektir. Bu yüzden büyük verinin boyutu sürekli olarak artmaktadır. Yani bir bilgisayar tarlasının (computer farm) işleyebileceği miktar, işlemcilerde, yazılım dünyasında, bağlantı hızlarında v.b. olan teknolojik yeniliklerle sürekli arttırılmakta […]

NORA (Non-Obvious Relationship Awareness) Görülmez İlişki Farkındalığı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde kısaca NORA olarak geçen ve İngilizce Non-Obvsious Relationship Awareness kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçe’ye görülmez ilişki (bağlantı) farkındalığı olarak çevrilebilecek olan kavramı açıklamaktır. Kavram basitçe, birden fazla veri kaynağı kullanılarak, veri kaynaklarının tek başına çıkarım için yeterli olmadığı sonuçlara ulaşmayı hedefler. İlk başlarda, terörist grupları […]