Veri Madenciliği (Data Mining)

Metcalfe Kuralı (Ağ Etkisi , Network Effect)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Metcalfe kanunu olarak geçen (Metcalfe’s Law) kavramı açıklamaktır. Literatürde ağ etkisi (network effect) olarak da geçmektedir. Kavram basitçe bir şebekedeki (ağdaki) kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak o şebekedeki trafiğin üssel olarak artacağı iddiasında bulunur. Örneğin buradaki şebekeyi bir telefon alt yapısı olarak düşünecek olursak aşağıdaki gibi […]

Pareto Prensibi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Pareto Diyagramı  olarak geçen yaklaşımı açıklamaktır. Bu yaklaşım şu hipotez üzerine kuruludur : ‘’olayların öyle bir %20’i vardır ki, sonucun %80’ini etkiler ve öyle bir %80’i vardır ki sonucun %20’sini etkiler’’. Bu yaklaşım işletme, ekonomi ve yönetim gibi çok sayıda bilim için kullanışlı bir temel teşkil […]

Açık Yenilik (Open Innovation)

Açık yenilik kavramı, bir yenilik (innovation) şekli olarak literatüre ilk defa Henry Chesbrough tarafından 1960 yılındaki makalesinde yapmış olduğu, özellikle araştırma geliştirme alanında, işletmeler arası işbirliği konusundaki çalışmadan esinlenmektedir. Kendisi ayrıca Kaliforniya Üniversitesi Açık Yenilik Merkezi yöneticiliğini yapmakta ve yine bu konudaki açık yenilik isimli kitabı ile de tanımlanmaktadır. Açık yenilik kavramı, literatürdeki konumu itibariyle, açık […]

Açık Katılım (Open Collaboration)

Açık katılım kavramı, literatürde bir katılımın bütün kaynaklarının açık olması anlamında kullanılmaktadır. Buna göre bir katılım (collaboration) için gerekli kaynaklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Kişiler (person) Bilgi (knowledge) Bilgi tabanı (knowledgebase) Arkadaşlık (sosyal grafik) Mesajlar (kişiler arasındaki mesajlaşmalar) Aktiviteler (faaliyetler, olaylar, toplantılar, takvim vs.) İçerik (indirilebilir dosya ekleri, formlar, grafikler, resimler vs.) Yorumlar Kişisel bilgiler Forumlar […]

admin tarafından, Nisan 26, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Çevrimiçi Kimlik (Online Identity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevrimiçi ortamlarda oluşturulan kimliklere verilen isimdir. Basitçe bir kişiliği ifade eder. Bu kimlik sanal/uydurma veya gerçek kimlik olarak sınıflandırılabileceği gibi bazı çalışmalar açısından da bir kişinin birden fazla kişiliği yansıttığı göz önüne alındığında, bütün kimliklerin gerçek olduğu söylenebilir. Internet sitelerinde, sosyal ağlarda, internet üzerinde oynanan oyunlarda kişiler kendilerini birebir yansıtan […]

admin tarafından, Mart 18, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Felsefe, Genel, Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Davranışsal Hedefleme (Behavioral Targeting)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘davranışsal hedefleme’ olarak geçen kavramı açıklamaktır. Terim pazarlama, reklam, sosyal bilimler, halkala ilişkiler, insan kaynakları veya bilgi yönetimi çalışmalarının konusu olmuştur. Basitçe bir topluluğun veya bireyin taşıdığı özellikler ve çeşitli davranışlarına göre sınıflanmasını ve bu sınıflardan hedeflenen sınıfa özel faaliyetleri içeriri. Daha basit bir ifadeyle, bir […]

Karar Destek Sistemleri (KDS, Decision Support Systems, DSS)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems) Bu yazının amacı, literatürde karar destek sistemleri (KDS, ing. Decision Support Systems, DSS) olarak geçen sistemleri açıklamaktır. En basit anlamıyla, bir karar aşamasında, toplanmış bilgilerden faydalanarak karar vermeyi kolaylaştıran sistemlerdir. Günümüzde karar destek sistemleri bilgisayar tabanlı, insan tabanlı veya ikisinin karışımı şeklinde tasarlanmaktadır. KDS, […]

Tam Süreli Eşdeğer (Full Time Equivalent, FTE)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Tam Süreli Eşdeğer (TSE) olarak geçen (ing. Full Time Equivalent) kavramı açıklamaktır. Kavram aslında farklı yapılardaki verileri birbiri ile karışılaştırabilmek için geliştirilmiştir. Terimin çıkışı, yarı zamanlı ve tam zamanlı kişilerin çalıştığı bir ortamda, farklı birimlerin birbiri ile performans karşılaştırması yapılması ihtiyacıdır. Örneğin iki farklı ekipte farklı […]

Sosyal Hesaplama (Social Computation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde sosyal hesaplama (sosyal işleme, social computing) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Sosyal hesaplama kavramı, bilgisayar bilimleri ve sosyoloji disiplinlerinin ortak çalışma alanıdır ve bir topluluğun nasıl davrandığını (social behaviour) bilgisayar yazılımları vasıtasıyla hesaplamayı hedefler. Günümüzde gelişen internet teknolojileri ile, sosyal hesaplamanın veri kaynakları da internet üzerinden elde […]

admin tarafından, Şubat 7, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Mikro Veri (MicroData)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, sosyal araştırmalar (census), anket çalışmaları ve topluluk üzerinde yapılan çalışmalarda kullanılan mikro-veri (microdata) kavramını açıklamaktır. Kavram, basitçe bir birey için bir uygulamanın verisini tutar. Örneğin demografik yapının araştırıldığı bir çalışmada, bir kişinin, yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu gibi bilgilerinin toplanması halinde bir mikro-veri elde edilmiş olur. Diğer […]