Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Bilişim Teknolojilerine Yatırım Nasıl Yapılır?

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teknoloji yatırımı sırasında dikkat edilecek hususları 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Teknik uygunluk Ekonomik uygunluk İşlevsel uygunluk Bir projenin başlangıcı aşamasında, projenin sonuçlarının kestirilmesi ve proje ile ilgili stratejik kararların verilmesi yukarıdaki bu 3 maddeye göre yapılabilir. Teknik uygunluk aşamasında, işletmenin mevcut teknolojik yapısı ile yeni projenin teknik açıdan […]

Büyük Veri (Big Data)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde büyük veri (big data) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Büyük veri en basit anlamıyla, bilgisayarların işleyemeyeceği kadar büyük veri demektir. Bu yüzden büyük verinin boyutu sürekli olarak artmaktadır. Yani bir bilgisayar tarlasının (computer farm) işleyebileceği miktar, işlemcilerde, yazılım dünyasında, bağlantı hızlarında v.b. olan teknolojik yeniliklerle sürekli arttırılmakta […]

Eski Sistemler (Legacy Systems)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, işletmelerin karşılaştığı önemli problemlerden birisi olan eski yazılım (legacy software) kavramını açıklamaktır. Bilişim teknolojisi oldukça hızlı bir şekilde yenilenmekte ve işletmeler de kendi imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda bu yeniliklere ayak uydurmaktadır. Ancak bazı durumlarda bazı yeniliklerin takip edilmesi ve uyarlanması, işletmenin bütün yazılım geçmişi için uygun olmamakta […]

BT'nin İşletmelere Etkisi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT, Information Technology, IT) işletmelere yaptığı etkileri açıklamaktır. Temel olarak bilişim teknolojilerinin bir işletmeye etkileri aşağıdaki açılardan ele alınabilir: Ekonomik Etkileri (Economic Impacts) İşlem Maliyeti Teorisi (Transaction Cost Theory) Vekil / Temsil / Ajans Teorisi (Agency Cost Theory) Organizasyonel ve Davranışsal Etkiler (Organizational and Behavioral […]

Risk Yönetim Bilgi Sistemi (RMIS)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İngilizce literatürde, Risk Management Information Systems kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmışı olarak RMIS olarak da geçmektedir. Basitçe risk olabilecek bir ortamda, riskin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan, yönetim bilgi sistemleridir (Management Information System, MIS). Bazı kaynaklarda, bu sistemler üzerinden verilen hizmetler (services) de aynı şekilde kısaltılmaktadır (risk management information service, […]

Yazılım Kaynakları

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 02:18, 8 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, yönetim bilişim sistemleri (MIS) açısından yazılım kaynaklarını açıklamaktır. Yazılımlar genel olarak aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir: Konu başlıkları 1 Bilgi Teknolojileri Firmaları 2 Büyük ölçekli çözümler (Enterprise software solutions) 3 Bulut Bilişim (Cloud Computing) 4 Açık Kaynaklı Yazılımlar (Open Source Softwares) 5 Kurum […]

Sistem

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:21, 10 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, en basit terimlerden birisi olan Sistem kelimesini açıklamaktır. Bir kelime ne kadar basit ve ne kadar sık kullanılıyorsa açıklaması da bir o kadar zor olur. Kelime esas olarak İngilizcedeki System kelimesinden Türkçeye Sistem olarak girmiştir (veya diğer başka bir dilden de girmiş […]

SDLC

Yazan:Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 02:31, 8 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, İngilizcedeki Software Development Life Cycle (SDLC) yani Türkçe karşılığı ile yazılım geliştirme hayat dairesini (yaşam döngüsünü) açıklamaktır. Her geliştirme işlemi özellikle de ürün geliştirme işlemi belirli aşamalar içerir. Yazılımların da birer ürün olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda nasıl bir otomobil, bir uçak veya bir […]

Kara Kutu (Black Box) Yaklaşımı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 19:51, 9 Mayıs 2013 (EEST) Çok klasik bir mühendislik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım sistemi analiz ederken sistemin içeriğin görmezden gelerek sisteme girenler ve çıkanların analiz edilmesini söyler. Yukarıdaki temsili resimde gösterildiği üzere, tahlil edilen sistem bir kara kutya benzetilerek sisteme giren ve çıkanlar incelenir. Bu anlamda yazılım mühendisliğinde sıklıkla kullanılan kara […]