admin

Vekalet Teorisi ve Temsil Maliyeti (Agency Theory and Agent Cost)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde İngilizce olarak “Agent” şeklinde geçen kelime aslında Türkçeye ajan veya acente olarak çevrilebilmektedir daha anlaşılır bir çeviri ise vekil veya vekalet olarak yapılabilir. İki kelime de aslında bir fail (principal) adına iş yapan kişi veya kurumu ifade etmektedir. Latince olarak literatüre girmiş qui facit per alium, facit per se […]

Bilgi Taşınması (Knowledge Transfer)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Örgüt teorisine (organizational theory) göre, bilgi transferi/taşınması, bilginin örgütün bir kısmında diğer bir kısmına transfer edilmesi anlamına gelir. Genel anlamda bilgi yönetiminin (knowledge management) bir fonksiyonu olarak görülebilir ve bilginin farklı kişiler tarafından, farklı zaman ve mekanlarda farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde taşınmasını amaçlar. Bilgi taşınması sırasındaki en büyük problem örgütlerdeki […]

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Teorisi (Hofstede's Cultural Dimensions Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sosyal yapıda varlık teşkil eden herhangi bir işletmenin, bir kurumun veya bir bireyin kültürler arası iletişim seviyesini ölçmek için kullanılan çerçevenin adıdır ve literatüre ilk defa Geert Hofstede tarafından kazandırıldığı için bu isimle anılmıştır. Teorinin çok farklı amaçlarla farklı disiplinler tarafından kullanıldığı söylenebilir. Örneğin kültürler arası sosyal davranışlar, sosyoloji, uluslar […]

Proje yönetiminde PERT, CPM ve İndirgeme (Crashing)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER PERT (Program Evaluation and Review Technique) diyagramları ve CPM (Critical Path Method) proje yönetimi için kullanılan ve projedeki işlerin sırası, verimliliği, önemi veya aralarında problem olan işlerin ve bu problemlerin etkileri gibi kritik bilgilerin gözlemlenmesi için kullanılan yöntemlerdir. Basitçe bir projedeki işler ve bu işlerin sürelerinin çıkarılması ile işe başlanır. Ardında […]

Ayrımın Altı Derecesi (Six Degrees of Separation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Ayrımın altı derecesi, iki birey arasında altı adımda ilişki kurulacağını iddia eden bir sosyal teoridir. Buna göre örneğin arkadaşımın arkadaşı şeklinde ilişki kurulacaksa arada 5 kişi veya daha az kişi kullanılarak iki kişi birbirine bağlanabilir. Erken Yaklaşımlar Kavramın gelişmesinde önemli rol oynayan erken dönem sosyal araştırmalardan aşağıdaki şekilde bahsedilebilir: Küçülen […]

admin tarafından, Şubat 2, 2015 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sosyal Ağ Analizi, Yönetim Organizasyon | A yorum var

Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi (Self Evaluation Maintanance Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İki kişilik bir ilişkide, kişiler arasındaki tutarsızlıklar üzerine kurulu teoridir. İlişkideki iki kişide karşısındaki ile karşılaştırdığında kendisini psikolojik olarak iyi hissetmek ister. Burada kişinin kendini değerlendirme süreci devreye girer ve kişinin kendisi hakkında ne düşündüğü önemli bir rol oynar (self evaluation). Bu kendini değerlendirme süreci, sürekli bir süreçtir ve genelde […]

admin tarafından, Ocak 26, 2015 tarihinde yazıldı. | Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour), Yönetim Organizasyon | A yorum var

Arkadaşlık Paradoksu (Friendship Paradox)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İstatistiksel olarak bir kişinin arkadaşlarının ortalama arkadaş sayısının o kişiden daha fazla olması durumudur. Örneğin bir sosyal ağdaki x kişisinin arkadaş sayısı n ise, x kişisinin n arkadaşının ortalama arkadaş sayıları n’den büyüktür şeklinde tanımlanabilir. Bu durumun sebebi basitçe bir kişinin sosyal ağdaki arkadaşlarının aslında sosyal ağdaki arkadaş sayısı çok […]

admin tarafından, tarihinde yazıldı. | Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Saldırgan Yazılım Geliştirme (Scrum Software Development)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevik yazılım geliştirme (agile software development) yöntemlerinden birisi olan saldırgan yazılım geliştirme (scrum software development) yönteminin en önemli özelliği, yazılım geliştirme sürecinde sürekli tekrarlanır (iterative) yapıda ve arttırımlı (incremental) özellikte çözüm üretmesidir. Çevik yazılım geliştirme yöntemindeki bütün yaklaşım özelliklerini benimsemiştir. Örneğin ihtiyaçların bir yayık gibi sallandığı (requirements churn) değişkenlik ortamında, […]

Çevik Yazılım Geliştirme (Agile Software Development)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevik yazılım çok daha önceleri literatürde olmasına karşılık esas yükselişini 2001 yılındaki 17 yazılımcının yayınladığı manifesto ile yapmıştır. Bu manifesto aşağıdaki şekilde tercüme edilebilir [1]: Bireyler ve ilişkiler , süreçler ve araçlardan önemlidir Çalışan bir yazılım, detaylı bir dokümandan önemlidir Müşteri katkısı, kontrat görüşmelerinden önemlidir Değişime cevap verebilmek, bir plana […]

Yönetim Hevesi (Management Fad)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Zaman içerisinde çeşitli yönetim modalarının etkin olması ile yönetim kademesinin modaya uymak için yönetimde yapmış olduğu değişimdir. Genelde “moda ile gelen moda ile gider” ifadesine uygun olarak, bir yaklaşımın ihtiyaçtan değil, sırf moda olduğu için uygulanması, yeni bir moda çıkınca yine ihtiyaçtan değil de sırf moda olduğu için değişeceği anlamına […]