Yenilik (Innovation)

NORA (Non-Obvious Relationship Awareness) Görülmez İlişki Farkındalığı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde kısaca NORA olarak geçen ve İngilizce Non-Obvsious Relationship Awareness kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçe’ye görülmez ilişki (bağlantı) farkındalığı olarak çevrilebilecek olan kavramı açıklamaktır. Kavram basitçe, birden fazla veri kaynağı kullanılarak, veri kaynaklarının tek başına çıkarım için yeterli olmadığı sonuçlara ulaşmayı hedefler. İlk başlarda, terörist grupları […]

Teknoloji Hayat Döngüsü (Technology Life Cycle)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde Teknoloji Hayat Döngüsü (THD, Technology Life Cycle) kavramını açıklamaktır. Teknoloji hayat döngüsü, literatürdeki diğer bir kavram olan ürün hayat döngüsü (product life cycle) model alınarak geliştirilmiştir. Teknoloji ile ilgili hayat döngüsü bir S eğrisine benzetilebilir ve genel olarak aşağıdaki şekilde bir zaman/kazanç ilişkisine sahiptir: Şekilde de […]

Yenilik Yayılımı (Diffusion of Innovations)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘’yenilik yayılması’’ (diffusion of innovations) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Yenilik (innovation) hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni fikir ve teknolojiler ile karşılaşmak ile başlayan ve bu fikir ve teknolojileri benimsemek veya reddetmek ile neticelen bir süreçtir. Yenilik yayılması kavramı ise, yeni fikir ve teknolojilerin bir […]

Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘’teknoloji kabul modeli’’ (TKM, Technology Acceptance Model, TAM) olarak geçen kavramı açıklamaktır. TKM, basitçe bir bilgi sistemleri teorisidir ve insanların veya toplumun bir teknolojiyi nasıl kabul ettiğini açıklamaya ve teorik olarak modellemeyi amaçlar. Modele göre bir birey veya toplum, yeni bir teknoloji ile karşılaştığında bu yeni teknolojinin […]

Eski Sistemler (Legacy Systems)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, işletmelerin karşılaştığı önemli problemlerden birisi olan eski yazılım (legacy software) kavramını açıklamaktır. Bilişim teknolojisi oldukça hızlı bir şekilde yenilenmekte ve işletmeler de kendi imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda bu yeniliklere ayak uydurmaktadır. Ancak bazı durumlarda bazı yeniliklerin takip edilmesi ve uyarlanması, işletmenin bütün yazılım geçmişi için uygun olmamakta […]

Metcalfe Kuralı (Ağ Etkisi , Network Effect)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Metcalfe kanunu olarak geçen (Metcalfe’s Law) kavramı açıklamaktır. Literatürde ağ etkisi (network effect) olarak da geçmektedir. Kavram basitçe bir şebekedeki (ağdaki) kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak o şebekedeki trafiğin üssel olarak artacağı iddiasında bulunur. Örneğin buradaki şebekeyi bir telefon alt yapısı olarak düşünecek olursak aşağıdaki gibi […]

İşlem Maliyeti (Transaction Cost)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde işlem maliyeti (transaction cost) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Kavram basitçe, bir işletmenin yaptığı bütün ekonomik hareketlerin birer maliyeti olduğu üzerine kurulmuştur. Genel olarak bu işlem maliyetleri aşağıdaki gruplarda toplanabilir: Arama ve bilgi maliyetleri: Bir işletmenin kullandığı herhangi bir hammadde sarf malzemesi veya hizmet ile ilgili piyasadaki […]

BT'nin İşletmelere Etkisi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT, Information Technology, IT) işletmelere yaptığı etkileri açıklamaktır. Temel olarak bilişim teknolojilerinin bir işletmeye etkileri aşağıdaki açılardan ele alınabilir: Ekonomik Etkileri (Economic Impacts) İşlem Maliyeti Teorisi (Transaction Cost Theory) Vekil / Temsil / Ajans Teorisi (Agency Cost Theory) Organizasyonel ve Davranışsal Etkiler (Organizational and Behavioral […]

Etiğin Kaynağı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, genel olarak etik (ahlak) kavramını açıklamak ve çeşitli kaynaklarla ele almaktır. Kavramın bu sitede açıklanmasının sebebi daha sonra eklenecek olan yazılım etiği, yönetim etiği gibi kavramlara temel teşkil etmesidir. Etik kavramı tarih boyunca çok çeşitli açılardan ve çok sayıdaki düşünür tarafından ele alınmıştır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde […]

Açık Yenilik (Open Innovation)

Açık yenilik kavramı, bir yenilik (innovation) şekli olarak literatüre ilk defa Henry Chesbrough tarafından 1960 yılındaki makalesinde yapmış olduğu, özellikle araştırma geliştirme alanında, işletmeler arası işbirliği konusundaki çalışmadan esinlenmektedir. Kendisi ayrıca Kaliforniya Üniversitesi Açık Yenilik Merkezi yöneticiliğini yapmakta ve yine bu konudaki açık yenilik isimli kitabı ile de tanımlanmaktadır. Açık yenilik kavramı, literatürdeki konumu itibariyle, açık […]