Teknoloji Politikaları

Beklenti Teorisi (Expectancy Theory) ve Bilişim Sistemleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Tek cümle ile, Bir bireyin davranışlarını belirleyen motivasyonun, bu davranış sonucundaki beklentiler olduğunu iddia eden teoridir. Daha genel anlamda, bireyin bir beklenti ile ilgili oluşan çekicilikten dolayı motivasyona sahip olduğu ve bu motivasyonun bireyin seçimleri, davranışları, kararları gibi bir dizi davranışsal faaliyetini belirlediğini iddia etmektedir. Ancak teorinin özünde, bilişsel bir […]

Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yöntem, bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri temelli stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve daha çok McFarlan ve McKenney’in geliştirmiş olduğu BT Stratejik gözeneğine benzeyen bir yöntemdir. Yöntem ilk olarak 2002 yılında yayınlanmıştır (Ward, Peppard 2002). Gözenek modeli aşağıdaki şekilde modellenebilir.   Model yapısı itibariyle McFarlan gözeneğine çok benzemektedir ancak boyutlar biraz farklı […]

McFarlan ve McKenny BT Stratejik Gözeneği

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde McFarlan ve Kenney Grid olarak geçen ve Türkçeye McFarlan Gözeneği olarak çevrilebilecek olan yöntem, bir işletmenin bilişim teknolojileri (BT) konusunda strateji belirlemesini kolaylaştırmak amacıyla ilk defa McFarlan ve J.L. Kenney’in kitabı olan “Corporate information systems management: The issues facing senior executes” (Kurumsal bilgi sistemleri yönetimi: kıdemli yöneticilerin yüzleştiği meseleler) […]

DeLone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde bilgi sistemlerinin (BS) başarı modeli (Information System Success Model, IS Success model) veya DeLone ve McLean BS başarı modeli (DeLone and McLean IS Success Model) olarak geçen kavramdır. Modelin amacı, BS için başarıyı etkileyen kriterleri araştırmak ve bu kriterler üzerine bir model inşa etmektir. Model ilk kez 1991 yılında […]

Aktör Ağ Teorisi (Actor Network Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İngilizce literatürde Actor Network Theory olarak geçen ve bazı kaynaklarda ANT olarak kısaltılan terim, Türkçe kaynaklarda aktör ağ teorisi veya aktör şebeke kuramı olarak geçmektedir. Çok kısaca, ANT toplumsal olayların analizinde, insanların dışındaki varlıkları da birer aktör olarak kabul etmektedir. Örneğin Türkiyedeki güneydoğu anadolu projesinde (GAP), Atatürk Barajının kendisi veya […]

Arama Teorisi (Search Theory)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Mikro ekonomi çalışmalarında, arama teorisi, basitçe bir satıcının veya alıcının muhatabını bulması için harcaması gereken arama eylemini ifade eder. Örneğin bir araba satın almak isteyen müşteri, istediği özellikleri belirlemek, bu özelliklere göre araba satıcılarını dolaşmak, en uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünü bulmak için bir vakit harcar. Bu harcanan vakit ve […]

Bilişim Teknolojilerine Yatırım Nasıl Yapılır?

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teknoloji yatırımı sırasında dikkat edilecek hususları 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Teknik uygunluk Ekonomik uygunluk İşlevsel uygunluk Bir projenin başlangıcı aşamasında, projenin sonuçlarının kestirilmesi ve proje ile ilgili stratejik kararların verilmesi yukarıdaki bu 3 maddeye göre yapılabilir. Teknik uygunluk aşamasında, işletmenin mevcut teknolojik yapısı ile yeni projenin teknik açıdan […]

Büyük Veri (Big Data)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde büyük veri (big data) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Büyük veri en basit anlamıyla, bilgisayarların işleyemeyeceği kadar büyük veri demektir. Bu yüzden büyük verinin boyutu sürekli olarak artmaktadır. Yani bir bilgisayar tarlasının (computer farm) işleyebileceği miktar, işlemcilerde, yazılım dünyasında, bağlantı hızlarında v.b. olan teknolojik yeniliklerle sürekli arttırılmakta […]

NORA (Non-Obvious Relationship Awareness) Görülmez İlişki Farkındalığı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde kısaca NORA olarak geçen ve İngilizce Non-Obvsious Relationship Awareness kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçe’ye görülmez ilişki (bağlantı) farkındalığı olarak çevrilebilecek olan kavramı açıklamaktır. Kavram basitçe, birden fazla veri kaynağı kullanılarak, veri kaynaklarının tek başına çıkarım için yeterli olmadığı sonuçlara ulaşmayı hedefler. İlk başlarda, terörist grupları […]

Ağ Tarafsızlığı (Net Neutrality)

Yazan : Dr. Şadi Evren ŞEKER Ağ Tarafsızlığı (net neutrality) kavramı, literatürde, ağ üzerinde gücü olan tarafların (internet servis sağlayıcıları, şirketler, denetim merkezleri, devlet veya hükümetler gibi) ağ üzerindeki uygulamalarının bütün paydaşlar açısından eşit uzaklıkta olmasıdır. Örneğin ağ üzerindeki bazı uygulamalar, kullanıcılar, oyunlar, siteler vs. için farklı uygulama, kural, kanun veya yaptırım bulunmaması anlamına gelir. […]

admin tarafından, Haziran 9, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Teknoloji Politikaları | A yorum var