Yönetim Organizasyon

Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi (Self Evaluation Maintanance Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İki kişilik bir ilişkide, kişiler arasındaki tutarsızlıklar üzerine kurulu teoridir. İlişkideki iki kişide karşısındaki ile karşılaştırdığında kendisini psikolojik olarak iyi hissetmek ister. Burada kişinin kendini değerlendirme süreci devreye girer ve kişinin kendisi hakkında ne düşündüğü önemli bir rol oynar (self evaluation). Bu kendini değerlendirme süreci, sürekli bir süreçtir ve genelde […]

admin tarafından, Ocak 26, 2015 tarihinde yazıldı. | Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour), Yönetim Organizasyon | A yorum var

Yönetim Hevesi (Management Fad)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Zaman içerisinde çeşitli yönetim modalarının etkin olması ile yönetim kademesinin modaya uymak için yönetimde yapmış olduğu değişimdir. Genelde “moda ile gelen moda ile gider” ifadesine uygun olarak, bir yaklaşımın ihtiyaçtan değil, sırf moda olduğu için uygulanması, yeni bir moda çıkınca yine ihtiyaçtan değil de sırf moda olduğu için değişeceği anlamına […]

Conway Yasası (Conway's Law)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER 1968 yılındaki modüler programlama sempozyumunda Melvin Conway tarafından ortaya atılan bir kural/gözlemdir. Aşağıdaki şekilde ifade edilebilir[1]: “Sistemleri tasarlayan organizasyonlar ... kendi iletişim yapılarının birer kopyasını üretmekle sınırlıdır” Conway’in bu gözlemi aslında sosyal veya örgütsel bir gözlem olmakla birlikte çok sayıda espriye de konu olmuştur. Yaklaşım basitçe bir yazılımın geliştirilme sürecinde […]

Motivasyon Teorisi (Motivation Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Motivasyon kelimesi, hem kelime anlamı olarak hem de akademik bir tanım olarak davranışı açıklamada kullanılan terimdir. Motivasyon, bilimsel olarak insanların davranışları, istekleri ve ihtiyaçlarını açıklamada kullanılır. Örneğin insanların yaptıkları eylemleri neden yaptıklarını anlatmak için kullanılabilir. Motivasyon (ing. Motivation) kelimesinin kökü yine İngilizcede kullanılan “motive” kelimesine dayandırılabilir ve bu kelimenin Türkçe […]

Sonuç Tabloları (Payoff Tables)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sonuç tabloları, karar analizinde (decision analysis) kullanılan araçlardan birisidir. Herhangi bir karar öncesinde, kararların olası sonuçlarına göre bir tablo halinde gösterilmesi ve bu tablodaki değerlere göre seçim yapılması mümkündür. Örnek olarak bir yatırım yapmayı düşünen yatırımcının farklı alanlarda yatırım yapması durumunda farklı piyasa koşullarındaki beklentilerini gösteren aşağıdaki tabloyu ele alalım. […]

Planlama Pokeri (Scrum Poker)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Planlama pokeri (ing. Planning Poker veya Scrum Poker), yazılım geliştirme aşamasında kullanılan bir hedef belirleme oyunudur. Oyunun amacı oyuna katılan ve geliştirmede söz sahibi olacak uzmanların belirli hedeflerde anlaşmalarını sağlamaktır. Bu açıdan Delfi metoduna [1] benzemektedir. Planlama pokeri gayet basittir, katılımcılara öncelikle bir problemin tanımı yapılır ve katılımcıların tahminde bulunmaları […]

Bando Arabası Etkisi (Bandwagon Effect)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bando arabası etkisi (bandwagon effect), basitçe sosyal, politik veya ekonomik olaylarda bir bireyin bir inanç, fikir, trend veya bir heves için gösterdiği değişimi modellemekte kullanılır. Konuyu şu soru ile daha rahat anlayabiliriz: “Birey herhangi bir konuda bir görüşe nasıl sahip olur? Bir sosyal topluluğa üyeliği, fikir sahibi olması, hevesleri, istekleri […]

Delfi Metodu (Delphi Method)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Delfi metodu, yapısal iletişim için geliştirilmiş ve genellikle geleceğe yönelik tahminler için kullanılan bir metotdur. Uzmanlardan oluşan bir tahmin grubunun iki veya daha fazla turda tahmin yaptığı bir oyun olarak görülebilir. İsmini Delfi dağının kahinlerinden almaktadır. Metot uzmanların tahmin ile ilgili görüşlerini yazılı olarak (kapalı usulde) toplar ve tahmini birleştirerek […]

BT Projelerinin Yönetimindeki Problemler

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojileri alanındaki projelerin yönetiminde yaşanan ve literatürde yer bulmuş problemleri açıklamaktır. BT Projelerinin Farkı Öncelikle yönetilecek olan projelerin anlaşılması gerekir. BT projeleri genellikle pahalı ve karmaşık projelerdir. Ortalama olarak projelerin yarısında başarısızlık söz konusudur (örneğin KPMG’nin araştırmasına katılan 600 firmanın 2004 yılındaki projelerin %50’sinde başarısız oldukları […]

Beklenti Teorisi (Expectancy Theory) ve Bilişim Sistemleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Tek cümle ile, Bir bireyin davranışlarını belirleyen motivasyonun, bu davranış sonucundaki beklentiler olduğunu iddia eden teoridir. Daha genel anlamda, bireyin bir beklenti ile ilgili oluşan çekicilikten dolayı motivasyona sahip olduğu ve bu motivasyonun bireyin seçimleri, davranışları, kararları gibi bir dizi davranışsal faaliyetini belirlediğini iddia etmektedir. Ancak teorinin özünde, bilişsel bir […]