İş Zekası (Business Intelligence)

Büyük Veri (Big Data)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde büyük veri (big data) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Büyük veri en basit anlamıyla, bilgisayarların işleyemeyeceği kadar büyük veri demektir. Bu yüzden büyük verinin boyutu sürekli olarak artmaktadır. Yani bir bilgisayar tarlasının (computer farm) işleyebileceği miktar, işlemcilerde, yazılım dünyasında, bağlantı hızlarında v.b. olan teknolojik yeniliklerle sürekli arttırılmakta […]

NORA (Non-Obvious Relationship Awareness) Görülmez İlişki Farkındalığı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı literatürde kısaca NORA olarak geçen ve İngilizce Non-Obvsious Relationship Awareness kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçe’ye görülmez ilişki (bağlantı) farkındalığı olarak çevrilebilecek olan kavramı açıklamaktır. Kavram basitçe, birden fazla veri kaynağı kullanılarak, veri kaynaklarının tek başına çıkarım için yeterli olmadığı sonuçlara ulaşmayı hedefler. İlk başlarda, terörist grupları […]

Metcalfe Kuralı (Ağ Etkisi , Network Effect)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Metcalfe kanunu olarak geçen (Metcalfe’s Law) kavramı açıklamaktır. Literatürde ağ etkisi (network effect) olarak da geçmektedir. Kavram basitçe bir şebekedeki (ağdaki) kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak o şebekedeki trafiğin üssel olarak artacağı iddiasında bulunur. Örneğin buradaki şebekeyi bir telefon alt yapısı olarak düşünecek olursak aşağıdaki gibi […]

İşlem Maliyeti (Transaction Cost)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde işlem maliyeti (transaction cost) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Kavram basitçe, bir işletmenin yaptığı bütün ekonomik hareketlerin birer maliyeti olduğu üzerine kurulmuştur. Genel olarak bu işlem maliyetleri aşağıdaki gruplarda toplanabilir: Arama ve bilgi maliyetleri: Bir işletmenin kullandığı herhangi bir hammadde sarf malzemesi veya hizmet ile ilgili piyasadaki […]

Pareto Prensibi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Pareto Diyagramı  olarak geçen yaklaşımı açıklamaktır. Bu yaklaşım şu hipotez üzerine kuruludur : ‘’olayların öyle bir %20’i vardır ki, sonucun %80’ini etkiler ve öyle bir %80’i vardır ki sonucun %20’sini etkiler’’. Bu yaklaşım işletme, ekonomi ve yönetim gibi çok sayıda bilim için kullanışlı bir temel teşkil […]

Açık Yenilik (Open Innovation)

Açık yenilik kavramı, bir yenilik (innovation) şekli olarak literatüre ilk defa Henry Chesbrough tarafından 1960 yılındaki makalesinde yapmış olduğu, özellikle araştırma geliştirme alanında, işletmeler arası işbirliği konusundaki çalışmadan esinlenmektedir. Kendisi ayrıca Kaliforniya Üniversitesi Açık Yenilik Merkezi yöneticiliğini yapmakta ve yine bu konudaki açık yenilik isimli kitabı ile de tanımlanmaktadır. Açık yenilik kavramı, literatürdeki konumu itibariyle, açık […]

Açık Katılım (Open Collaboration)

Açık katılım kavramı, literatürde bir katılımın bütün kaynaklarının açık olması anlamında kullanılmaktadır. Buna göre bir katılım (collaboration) için gerekli kaynaklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Kişiler (person) Bilgi (knowledge) Bilgi tabanı (knowledgebase) Arkadaşlık (sosyal grafik) Mesajlar (kişiler arasındaki mesajlaşmalar) Aktiviteler (faaliyetler, olaylar, toplantılar, takvim vs.) İçerik (indirilebilir dosya ekleri, formlar, grafikler, resimler vs.) Yorumlar Kişisel bilgiler Forumlar […]

admin tarafından, Nisan 26, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Çevrimiçi Kimlik (Online Identity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevrimiçi ortamlarda oluşturulan kimliklere verilen isimdir. Basitçe bir kişiliği ifade eder. Bu kimlik sanal/uydurma veya gerçek kimlik olarak sınıflandırılabileceği gibi bazı çalışmalar açısından da bir kişinin birden fazla kişiliği yansıttığı göz önüne alındığında, bütün kimliklerin gerçek olduğu söylenebilir. Internet sitelerinde, sosyal ağlarda, internet üzerinde oynanan oyunlarda kişiler kendilerini birebir yansıtan […]

admin tarafından, Mart 18, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Felsefe, Genel, Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Davranışsal Hedefleme (Behavioral Targeting)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘davranışsal hedefleme’ olarak geçen kavramı açıklamaktır. Terim pazarlama, reklam, sosyal bilimler, halkala ilişkiler, insan kaynakları veya bilgi yönetimi çalışmalarının konusu olmuştur. Basitçe bir topluluğun veya bireyin taşıdığı özellikler ve çeşitli davranışlarına göre sınıflanmasını ve bu sınıflardan hedeflenen sınıfa özel faaliyetleri içeriri. Daha basit bir ifadeyle, bir […]

Karar Destek Sistemleri (KDS, Decision Support Systems, DSS)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems) Bu yazının amacı, literatürde karar destek sistemleri (KDS, ing. Decision Support Systems, DSS) olarak geçen sistemleri açıklamaktır. En basit anlamıyla, bir karar aşamasında, toplanmış bilgilerden faydalanarak karar vermeyi kolaylaştıran sistemlerdir. Günümüzde karar destek sistemleri bilgisayar tabanlı, insan tabanlı veya ikisinin karışımı şeklinde tasarlanmaktadır. KDS, […]