İş Zekası (Business Intelligence)

Tam Süreli Eşdeğer (Full Time Equivalent, FTE)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Tam Süreli Eşdeğer (TSE) olarak geçen (ing. Full Time Equivalent) kavramı açıklamaktır. Kavram aslında farklı yapılardaki verileri birbiri ile karışılaştırabilmek için geliştirilmiştir. Terimin çıkışı, yarı zamanlı ve tam zamanlı kişilerin çalıştığı bir ortamda, farklı birimlerin birbiri ile performans karşılaştırması yapılması ihtiyacıdır. Örneğin iki farklı ekipte farklı […]

Sosyal Hesaplama (Social Computation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde sosyal hesaplama (sosyal işleme, social computing) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Sosyal hesaplama kavramı, bilgisayar bilimleri ve sosyoloji disiplinlerinin ortak çalışma alanıdır ve bir topluluğun nasıl davrandığını (social behaviour) bilgisayar yazılımları vasıtasıyla hesaplamayı hedefler. Günümüzde gelişen internet teknolojileri ile, sosyal hesaplamanın veri kaynakları da internet üzerinden elde […]

admin tarafından, Şubat 7, 2014 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Sosyal Ağ Analizi | A yorum var

Mikro Veri (MicroData)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, sosyal araştırmalar (census), anket çalışmaları ve topluluk üzerinde yapılan çalışmalarda kullanılan mikro-veri (microdata) kavramını açıklamaktır. Kavram, basitçe bir birey için bir uygulamanın verisini tutar. Örneğin demografik yapının araştırıldığı bir çalışmada, bir kişinin, yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu gibi bilgilerinin toplanması halinde bir mikro-veri elde edilmiş olur. Diğer […]

Bilgisayar Destekli Telefon Anketi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar destekli telefon anketleri (BDTA, Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI) kavramını açıklamaktır. Kavram, en basit haliyle, telefonda yapılan anket çalışmalarının bilgisayar desteği ile daha verimli hale getirilmesi olarak yorumlanabilir. Uygulamada, anket yapan kişinin bilgisayarda yazılı bir metni okuması, ve muhatabın verdiği mikro-verileri (microdata) kaydetmesi şeklinde gerçekleşir. Yazılımın […]

admin tarafından, Şubat 6, 2014 tarihinde yazıldı. | Karar Destek (Decision Support), Sosyal Ağ Analizi, Veri Madenciliği (Data Mining) | A yorum var

Bilgi Yönetimi (Knowldege Management)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazının YBS Ansiklopedi'de yayınlanan haline erişmek için tıklayınız: (Seker, S. E. 2014 Bilgi Yönetimi, YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 2, pp. 8-13) Bu yazının amacı, bilgi yönetimi (knowledge management) kavramını açıklamaktır. Kavram, temel olarak bir organizasyondaki bilginin doğru ve verimli şekilde alınması, paylaşılması, ve kullanılmasını ifade eder. Kavramın oluşmasında birden […]

Risk Yönetim Bilgi Sistemi (RMIS)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İngilizce literatürde, Risk Management Information Systems kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmışı olarak RMIS olarak da geçmektedir. Basitçe risk olabilecek bir ortamda, riskin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan, yönetim bilgi sistemleridir (Management Information System, MIS). Bazı kaynaklarda, bu sistemler üzerinden verilen hizmetler (services) de aynı şekilde kısaltılmaktadır (risk management information service, […]